Det finnes bare én suksess ... å kunne leve livet ditt på din egen måte.


det-finnes-bare-én-suksess-å-kunne-leve-livet-ditt-på-din-egen-måte
suksessdetfinnesbareénsuksesskunnelevelivetdittdinegenmåtedet finnesfinnes barebare énén suksesssuksesså kunnekunne leveleve livetlivet dittditt påpå dindin egenegen måtedet finnes barefinnes bare énbare én suksessén suksesssuksess åå kunneå kunne levekunne leve livetleve livet dittlivet ditt påditt på dinpå din egendin egen måtedet finnes bare énfinnes bare én suksessbare én suksessén suksess åsuksess å kunneå kunne leveå kunne leve livetkunne leve livet dittleve livet ditt pålivet ditt på dinditt på din egenpå din egen måtedet finnes bare én suksessfinnes bare én suksessbare én suksess åén suksess å kunnesuksess å kunne leveå kunne leve livetå kunne leve livet dittkunne leve livet ditt påleve livet ditt på dinlivet ditt på din egenditt på din egen måte

Ri din egen vei - og husk: Du er ditt livs beste kusk! -Ukjent
ri-din-egen-vei-og-husk-du-er-ditt-livs-beste-kusk
Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn! -Ungdom
nå-roper-verden-vi-trenger-ditt-hjerte-din-evne-ditt-brennende-sinn-og-fikk-du-din-ungdom-til-odel-og-eie-så-bruk-den-sett-kreftene-inn
Suksess er som en fjert. Det er bare ens egen som lukter godt. -Ukjent
suksess-er-som-fjert-det-er-bare-ens-egen-som-lukter-godt
Med ditt savn og med din lykke, med ditt håp og med din tro skal du på det jevne bygge opp til stjernene en bro! -Leveregler
med-ditt-savn-og-med-din-lykke-med-ditt-håp-og-med-din-tro-skal-du-på-det-jevne-bygge-opp-til-stjernene-bro
Løsningen på det problemet du ser i livet, er å leve på en måte som får det problemfylte til å forsvinne. -Ludwig Wittgenstein
løsningen-på-det-problemet-du-i-livet-er-å-leve-på-måte-som-får-det-problemfylte-til-å-forsvinne
Jo nærmere du kommer drømmen, desto mer blir din egen historie den egentlige grunnen til å leve. -Livets mening
jo-nærmere-du-kommer-drømmen-desto-mer-blir-din-egen-historie-den-egentlige-grunnen-til-å-leve