Det fascinerende hvordan skjønnhet alltid oppfattes som synonymt med godhet.


det-fascinerende-hvordan-skjønnhet-alltid-oppfattes-som-synonymt-med-godhet
leo tolstojdetfascinerendehvordanskjønnhetalltidoppfattessomsynonymtmedgodhetdet fascinerendefascinerende hvordanhvordan skjønnhetskjønnhet alltidalltid oppfattesoppfattes somsom synonymtsynonymt medmed godhetdet fascinerende hvordanfascinerende hvordan skjønnhethvordan skjønnhet alltidskjønnhet alltid oppfattesalltid oppfattes somoppfattes som synonymtsom synonymt medsynonymt med godhetdet fascinerende hvordan skjønnhetfascinerende hvordan skjønnhet alltidhvordan skjønnhet alltid oppfattesskjønnhet alltid oppfattes somalltid oppfattes som synonymtoppfattes som synonymt medsom synonymt med godhetdet fascinerende hvordan skjønnhet alltidfascinerende hvordan skjønnhet alltid oppfatteshvordan skjønnhet alltid oppfattes somskjønnhet alltid oppfattes som synonymtalltid oppfattes som synonymt medoppfattes som synonymt med godhet

Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Godhet er noe så enkelt som alltid å være til stede for andre, aldri søke seg selv. -Dag Hammarskjöld
godhet-er-noe-så-enkelt-som-alltid-å-være-til-stede-for-andre-aldri-søke-seg-selv
Godhet møter godhet. Det er det største i livet. -Lars Oftedal d.y
godhet-møter-godhet-det-er-det-største-i-livet
Det tar seg dårlig ut at Norge, som oppfattes som et av verdens fremste likestillingsland, representeres i utlandet av 90 prosent menn. -Ingrid Schulerud
det-tar-seg-dårlig-ut-at-norge-som-oppfattes-som-et-av-verdens-fremste-likestillingsland-representeres-i-utlandet-av-90-prosent-menn