Det fantes ingen kvinne som henne. Hun var mild som en due og modig som en løvinne.


det-fantes-ingen-kvinne-som-henne-hun-var-mild-som-due-og-modig-som-løvinne
mordetfantesingenkvinnesomhennehunvarmilddueogmodigløvinnedet fantesfantes ingeningen kvinnekvinne somsom hennehun varvar mildmild somsom enen duedue ogog modigmodig somsom enen løvinnedet fantes ingenfantes ingen kvinneingen kvinne somkvinne som hennehun var mildvar mild sommild som ensom en dueen due ogdue og modigog modig sommodig som ensom en løvinnedet fantes ingen kvinnefantes ingen kvinne somingen kvinne som hennehun var mild somvar mild som enmild som en duesom en due ogen due og modigdue og modig somog modig som enmodig som en løvinnedet fantes ingen kvinne somfantes ingen kvinne som hennehun var mild som envar mild som en duemild som en due ogsom en due og modigen due og modig somdue og modig som enog modig som en løvinne

Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Uansett hvor lykkelig gift en kvinne er, smigrer det henne alltid å treffe en sjarmerende mann som skulle ønske hun ikke var det. -H. L. Mencken
uansett-hvor-lykkelig-gift-kvinne-er-smigrer-det-henne-alltid-å-treffe-sjarmerende-mann-som-skulle-ønske-hun-ikke-var-det
Det kan fornemmes som en stille sjarme ved henne som ikke lenger er pur ung: Hun har vært kvinne lenge! -Kvinner
det-kan-fornemmes-som-stille-sjarme-ved-henne-som-ikke-lenger-er-pur-ung-hun-har-vært-kvinne-lenge
Ingen kvinne kan hjelpe en mann som vil bruke henne. -Kvinner og menn
ingen-kvinne-kan-hjelpe-mann-som-vil-bruke-henne
Hun var en kvinne av det slaget som kan få en til å ane hvilken kraft det er som har forårsaket ni millioner heksebål. -Kvinner
hun-var-kvinne-av-det-slaget-som-kan-få-til-å-ane-hvilken-kraft-det-er-som-har-forårsaket-ni-millioner-heksebål