Det er en viss komikk i å bli gammel, fordi en selv later som ingen ting, sånn stort sett, mens andre formodentlig oppdager noe av hvert som en ikke selv legger merke til.


det-er-viss-komikk-i-å-bli-gammel-fordi-selv-later-som-ingen-ting-sånn-stort-sett-mens-andre-formodentlig-oppdager-noe-av-hvert-som-ikke-selv
aksel sandemosedetervisskomikkbligammelfordiselvlatersomingentingsånnstortsettmensandreformodentligoppdagernoeavhvertikkeleggermerketildet erer enen vissviss komikkkomikk iå blibli gammelfordi enen selvselv laterlater somsom ingeningen tingsånn stortstort settandre formodentligformodentlig oppdageroppdager noenoe avav hverthvert somsom enen ikkeikke selvselv leggerlegger merkemerke tildet er ener en vissen viss komikkviss komikk ikomikk i åi å bliå bli gammelfordi en selven selv laterselv later somlater som ingensom ingen tingsånn stort settmens andre formodentligandre formodentlig oppdagerformodentlig oppdager noeoppdager noe avnoe av hvertav hvert somhvert som ensom en ikkeen ikke selvikke selv leggerselv legger merkelegger merke til

Blant de gledene vi kan oppleve, er det største å oppdage våre egne iboende muligheter og talenter, fordi det vi oppdager, er noe umistelig, noe vi selv kan forvalte og ikke skal takke andre for. -Glede
blant-gledene-vi-kan-oppleve-er-det-største-å-oppdage-våre-egne-iboende-muligheter-og-talenter-fordi-det-vi-oppdager-er-noe-umistelig-noe-vi-selv
Jeg tenkte: Selv å bli gammel må kunne bli noe muntert, når årene lagres som rikdom, og ikke blir skritt mot en grav. -Nordahl Grieg
jeg-tenkte-selv-å-bli-gammel-må-kunne-bli-noe-muntert-når-årene-lagres-som-rikdom-og-ikke-blir-skritt-mot-grav
Når det er et faktum at vi har ca. 3 000 000 hår på hodet skjønner jeg ikke vitsen ved å være et hår bedre enn andre - det er jo så likevel ingen som legger merke til det. -Fredrik Stabel
når-det-er-et-faktum-at-vi-har-ca-3-000-000-hår-på-hodet-skjønner-jeg-ikke-vitsen-ved-å-være-et-hår-bedre-enn-andre-det-er-jo-så-likevel
Vi forstår ikke hva vi har før det er borte. Sånn er det med friheten. Den er som luft. Når du har den, legger du ikke merke til den. -Boris Jeltsin
vi-forstår-ikke-hva-vi-har-før-det-er-borte-sånn-er-det-med-friheten-den-er-som-luft-når-du-har-den-legger-du-ikke-merke-til-den
Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til