Det er vanvidd å jage etter det umulige.


det-er-vanvidd-å-jage-etter-det-umulige
mulig og umuligdetervanviddjageetterdetumuligedet erer vanviddvanvidd åå jagejage etteretter detdet umuligedet er vanvidder vanvidd åvanvidd å jageå jage etterjage etter detetter det umuligedet er vanvidd åer vanvidd å jagevanvidd å jage etterå jage etter detjage etter det umuligedet er vanvidd å jageer vanvidd å jage ettervanvidd å jage etter detå jage etter det umulige

Mist en time om morgenen, og du vil jage etter den hele dagen. -Richard Whately
mist-time-om-morgenen-og-du-vil-jage-etter-den-hele-dagen
Egentlig er kjærligheten en lengsel etter det umulige, en drøm om det utenkelige ... en selvmotsigelse! -Helge Krog
egentlig-er-kjærligheten-lengsel-etter-det-umulige-drøm-om-det-utenkelige-selvmotsigelse
Det umulige kan ikke ha skjedd, derfor må det umulige være mulig, tross alt. -Mulig og umulig
det-umulige-kan-ikke-skjedd-derfor-må-det-umulige-være-mulig-tross-alt
Den ting vi begjærer, er det større fryd å jage enn å eie. -William Shakespeare
den-ting-vi-begjærer-er-det-større-fryd-å-jage-enn-å-eie
Har De aldri merket det, Hilde, at det umulige - det liksom lokker og roper på en? -Henrik Ibsen
har-de-aldri-merket-det-hilde-at-det-umulige-det-liksom-lokker-og-roper-på
Kjærlighet og filosofi passer på langt nær så godt sammen som kjærlighet og vanvidd. -Kjærlighet
kjærlighet-og-filosofi-passer-på-langt-nær-så-godt-sammen-som-kjærlighet-og-vanvidd