Det er vanskelig å slåss mot en fiende som har forposter i ens eget hode.


det-er-vanskelig-å-slåss-mot-fiende-som-har-forposter-i-ens-eget-hode
likestillingdetervanskeligslåssmotfiendesomharforposterensegethodedet erer vanskeligvanskelig åå slåssslåss motmot enen fiendefiende somsom harhar forposterforposter ii ensens egeteget hodedet er vanskeliger vanskelig åvanskelig å slåsså slåss motslåss mot enmot en fiendeen fiende somfiende som harsom har forposterhar forposter iforposter i ensi ens egetens eget hodedet er vanskelig åer vanskelig å slåssvanskelig å slåss motå slåss mot enslåss mot en fiendemot en fiende somen fiende som harfiende som har forpostersom har forposter ihar forposter i ensforposter i ens egeti ens eget hodedet er vanskelig å slåsser vanskelig å slåss motvanskelig å slåss mot enå slåss mot en fiendeslåss mot en fiende sommot en fiende som haren fiende som har forposterfiende som har forposter isom har forposter i enshar forposter i ens egetforposter i ens eget hode

Det er ens eget indre som er sorgens eller gledens kilde. -Knut Hamsun
det-er-ens-eget-indre-som-er-sorgens-eller-gledens-kilde
Å lese er som å tenke med en annens hode i stedet for sitt eget. -Arthur Schopenhauer
Å-lese-er-som-å-tenke-med-annens-hode-i-stedet-for-sitt-eget
Det beste med å lese, er at det gjør ens eget selskap utholdelig. -Lese
det-beste-med-å-lese-er-at-det-gjør-ens-eget-selskap-utholdelig
Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
Mot en fiende kan jeg forsvare meg selv, men nå himmelen hjelpe meg mot en falsk venn. -William Thomson
mot-fiende-kan-jeg-forsvare-meg-selv-men-nå-himmelen-hjelpe-meg-mot-falsk-venn
Et dyr uten hode kan ikke gå, elven har sin kilde og talen har en som bærer den fram. -Tale
et-dyr-uten-hode-kan-ikke-gå-elven-har-kilde-og-talen-har-som-bærer-den-fram