Det er vanskelig å heve levestandarden med de beste lover, men lett å senke den ved dårlig lovgivning.


det-er-vanskelig-å-heve-levestandarden-med-beste-lover-men-lett-å-senke-den-ved-dårlig-lovgivning
theodore rooseveltdetervanskelighevelevestandardenmedbestelovermenlettsenkedenveddårliglovgivningdet erer vanskeligvanskelig åå heveheve levestandardenlevestandarden medmed dede bestebeste lovermen lettlett åå senkesenke denden vedved dårligdårlig lovgivningdet er vanskeliger vanskelig åvanskelig å heveå heve levestandardenheve levestandarden medlevestandarden med demed de bestede beste lovermen lett ålett å senkeå senke densenke den vedden ved dårligved dårlig lovgivningdet er vanskelig åer vanskelig å hevevanskelig å heve levestandardenå heve levestandarden medheve levestandarden med delevestandarden med de bestemed de beste lovermen lett å senkelett å senke denå senke den vedsenke den ved dårligden ved dårlig lovgivningdet er vanskelig å heveer vanskelig å heve levestandardenvanskelig å heve levestandarden medå heve levestandarden med deheve levestandarden med de bestelevestandarden med de beste lovermen lett å senke denlett å senke den vedå senke den ved dårligsenke den ved dårlig lovgivning

Hvor fåfengt menneskene gjennom alle tider har kjempet mot naturen! Tilsynelatende kan de nok overvinne og beherske den, heve seg over dens lover, men naturen kapitulerer aldri. -Natur
hvor-fåfengt-menneskene-gjennom-alle-tider-har-kjempet-mot-naturen-tilsynelatende-kan-nok-overvinne-og-beherske-den-heve-seg-over-dens-lover-men
Gjør ditt beste - og du vil finne at oppgaven veier lett i hånden, så lett at du med forventning strekker deg mot den tyngre prøve som kan komme etter. -Oppgave
gjør-ditt-beste-og-du-vil-finne-at-oppgaven-veier-lett-i-hånden-så-lett-at-du-med-forventning-strekker-deg-mot-den-tyngre-prøve-som-kan-komme
Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Krig er lett å begynne, men vanskelig å slutte. -Sallust
krig-er-lett-å-begynne-men-vanskelig-å-slutte
Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett. -Platon
jeg-har-stor-glede-av-å-snakke-med-gamle-de-har-tilbakelagt-den-veien-vi-alle-skal-gå-og-vet-hvor-den-er-ujevn-og-vanskelig-og-hvor-den-er-jevn-og