Det er utrolig mange muligheter i et eventyr, og fordi det er et eventyr, kan altså alt gå an. Det er bare vår egen fantasi som setter grenser. Akkurat som i vikeligheten.


det-er-utrolig-mange-muligheter-i-et-eventyr-og-fordi-det-er-et-eventyr-kan-altså-alt-gå-an-det-er-bare-vår-egen-fantasi-som-setter-grenser
gudrun vinsryggdeterutroligmangemulighetereteventyrogfordidetkanaltsåaltanbarevåregenfantasisomsettergrenserakkuratvikelighetendet erer utroligutrolig mangemange mulighetermuligheter ii etet eventyrog fordifordi detdet erer etet eventyrkan altsåaltså altalt gågå andet erer barebare vårvår egenegen fantasifantasi somsom settersetter grenserakkurat somsom ii vikelighetendet er utroliger utrolig mangeutrolig mange mulighetermange muligheter imuligheter i eti et eventyrog fordi detfordi det erdet er eter et eventyrkan altså altaltså alt gåalt gå andet er bareer bare vårbare vår egenvår egen fantasiegen fantasi somfantasi som settersom setter grenserakkurat som isom i vikeligheten

Det finnes ingen ublodige eventyr. Ethvert eventyr er skapt ut fra en avgrunn av blod og angst. -Franz Kafka
det-finnes-ingen-ublodige-eventyr-ethvert-eventyr-er-skapt-ut-fra-avgrunn-av-blod-og-angst
Kaffe var som en drøm og et eventyr for Isak, en regnbue! -Kaffe
kaffe-var-som-drøm-og-et-eventyr-for-isak-regnbue
Fantasi er en svært viktig del av det menneskelige. Dessverre er det mange som holder fantasien tilbake fordi de synes det er flaut. Det er synd, for det gjør livet deres fattigere. -Arne Næss
fantasi-er-svært-viktig-del-av-det-menneskelige-dessverre-er-det-mange-som-holder-fantasien-tilbake-fordi-synes-det-er-flaut-det-er-synd-for-det
Problemet er jo ikke så mye at verden setter grenser for fantasien, som at fantasien setter grenser for verden. -Karl Ove Knausgård
problemet-er-jo-ikke-så-mye-at-verden-setter-grenser-for-fantasien-som-at-fantasien-setter-grenser-for-verden
Hvis du ser det magiske i et eventyr, kan du møte fremtiden. -Danielle Steel
hvis-du-det-magiske-i-et-eventyr-kan-du-møte-fremtiden