Det er umulig å bygge en levende maskin.


det-er-umulig-å-bygge-levende-maskin
maskindeterumuligbyggelevendemaskindet erer umuligumulig åå byggebygge enen levendelevende maskindet er umuliger umulig åumulig å byggeå bygge enbygge en levendeen levende maskindet er umulig åer umulig å byggeumulig å bygge enå bygge en levendebygge en levende maskindet er umulig å byggeer umulig å bygge enumulig å bygge en levendeå bygge en levende maskin

En maskin kan gjøre femti vanlige menneskers arbeid, men ingen maskin kan gjøre et uvanlig menneskes arbeid.Se på et levende lys, det skinner. Et symbol på håp og glede. Se på et levende lys, det skygger. Et symbol på sorg og savn. Se på et levende lys, det slukner. Et symbol på alt som var. Se på et levende lys, det gnistrer. Et symbol på det vi har.Det er håp for den som hører til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund enn en død løve.Men hvis vi frykter morgendagen, er det fordi vi ikke vet hvordan vi skal bygge nåtiden, og når vi ikke vet hvordan vi skal bygge nåtiden, sier vi til oss selv at vi skal nok klare det i morgen, og så går det i vasken fordi i morgen alltid ender med å være i dag, skjønner dere?Du kan bygge en trone av bajonetter, men det er vanskelig å sitte på den.Det er kvinnelig å bygge nettverk. Å invitere flere mennesker inn i livet sitt.