Det er umulig å bygge en levende maskin.


det-er-umulig-å-bygge-levende-maskin
maskindeterumuligbyggelevendemaskindet erer umuligumulig åå byggebygge enen levendelevende maskindet er umuliger umulig åumulig å byggeå bygge enbygge en levendeen levende maskindet er umulig åer umulig å byggeumulig å bygge enå bygge en levendebygge en levende maskindet er umulig å byggeer umulig å bygge enumulig å bygge en levendeå bygge en levende maskin

En maskin kan gjøre femti vanlige menneskers arbeid, men ingen maskin kan gjøre et uvanlig menneskes arbeid. -Maskin
en-maskin-kan-gjøre-femti-vanlige-menneskers-arbeid-men-ingen-maskin-kan-gjøre-et-uvanlig-menneskes-arbeid
Det er håp for den som hører til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund enn en død løve. -Leve
det-er-håp-for-den-som-hører-til-blant-alle-levende-det-er-bedre-å-være-levende-hund-enn-død-løve
Du kan bygge en trone av bajonetter, men det er vanskelig å sitte på den. -Vold
du-kan-bygge-trone-av-bajonetter-men-det-er-vanskelig-å-sitte-på-den
Det er kvinnelig å bygge nettverk. Å invitere flere mennesker inn i livet sitt. -Nettverk
det-er-kvinnelig-å-bygge-nettverk-Å-invitere-flere-mennesker-inn-i-livet-sitt