Det er tre typer mennesker som er kreative: Fulle folk, forelska folk, og fattige folk.


det-er-tre-typer-mennesker-som-er-kreative-fulle-folk-forelska-folk-og-fattige-folk
tore renbergdetertretypermenneskersomkreativefullefolkforelskaogfattigefolkdet erer tretre typertyper menneskermennesker somsom erer kreativefulle folkforelska folkog fattigefattige folkdet er treer tre typertre typer menneskertyper mennesker sommennesker som ersom er kreativeog fattige folkdet er tre typerer tre typer menneskertre typer mennesker somtyper mennesker som ermennesker som er kreativedet er tre typer menneskerer tre typer mennesker somtre typer mennesker som ertyper mennesker som er kreative

Et kristent folk er ikke det samme som et folk av dydsmønstre. -Georges Bernanos
et-kristent-folk-er-ikke-det-samme-som-et-folk-av-dydsmønstre
Når vi ser sånne scoringer, da skjønner vi hvorfor folk blir forelska i denne herlige idretten. -Fotball
når-vi-sånne-scoringer-da-skjønner-vi-hvorfor-folk-blir-forelska-i-denne-herlige-idretten
Folk som lærer for å leve, har annerledes hastverk enn folk som lever for å lære. -Lære
folk-som-lærer-for-å-leve-har-annerledes-hastverk-enn-folk-som-lever-for-å-lære
Å stole på folk er en luksus bare de velstående kunne unne seg; de fattige har ikke råd til det. -Tillit
Å-stole-på-folk-er-luksus-bare-velstående-kunne-unne-seg-fattige-har-ikke-råd-til-det
Døm ikke folk etter klærne, for noen er fattige utenpå og rike inni, og andre er rike utenpå og fattige inni. -Barbra Ring
døm-ikke-folk-etter-klærne-for-noen-er-fattige-utenpå-og-rike-inni-og-andre-er-rike-utenpå-og-fattige-inni