Det er tider i ens liv da år er som dager, og dager som år.


det-er-tider-i-ens-liv-da-år-er-som-dager-og-dager-som-år
tiddetertiderenslivdaårsomdagerogdagerårdet erer tidertider ii ensens livliv dada årår erer somsom dagerog dagerdager somsom årdet er tiderer tider itider i ensi ens livens liv daliv da årda år erår er somer som dagerog dager somdager som årdet er tider ier tider i enstider i ens livi ens liv daens liv da årliv da år erda år er somår er som dagerog dager som årdet er tider i enser tider i ens livtider i ens liv dai ens liv da årens liv da år erliv da år er somda år er som dager

Jeg vil heller leve to dager på jorden enn tusen dager i historien. -Molière
jeg-vil-heller-leve-to-dager-på-jorden-enn-tusen-dager-i-historien
Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
Her vil jeg gå og sanke dager og uker og måneder og år til et liv -Tid
her-vil-jeg-gå-og-sanke-dager-og-uker-og-måneder-og-år-til-et-liv
I jakten på et verre liv er alle stjerner sorte og alle liv et tidsfordriv og alle dager borte -Livet
i-jakten-på-et-verre-liv-er-alle-stjerner-sorte-og-alle-liv-et-tidsfordriv-og-alle-dager-borte
Jeg har hatt fire gode dager i mitt liv, og tre av dem viste seg å være illusjoner. -Illusjon
jeg-har-hatt-fire-gode-dager-i-mitt-liv-og-tre-av-dem-viste-seg-å-være-illusjoner
Det finnes de som aldri har sett sine beste dager. -Best
det-finnes-som-aldri-har-sett-sine-beste-dager