Det er synd på menneskene.


det-er-synd-på-menneskene
menneskedetersyndmenneskenedet erer syndsynd påpå menneskenedet er synder synd påsynd på menneskenedet er synd påer synd på menneskenedet er synd på menneskene

Hva er synd? Er det synd å bite negler?Den store, nådeløse synd, - det er den synd å myrde kjærlighetslivet i et menneske.Det er ingen synd å bli sytti.Det er en stor synd å drepe en fager tanke.Synd er det som gjør sjelen dunkel.Det er synd at man kjører til Paradis i likvogn.