Det er synd mennesker ikke kan bytte problemer. Alle vet nøyaktig hvordan de skal løse andres.


det-er-synd-mennesker-ikke-kan-bytte-problemer-alle-vet-nøyaktig-hvordan-skal-løse-andres
olin millerdetersyndmenneskerikkekanbytteproblemerallevetnøyaktighvordanskalløseandresdet erer syndsynd menneskermennesker ikkeikke kankan byttebytte problemeralle vetvet nøyaktignøyaktig hvordanhvordan dede skalskal løsedet er synder synd menneskersynd mennesker ikkemennesker ikke kanikke kan byttekan bytte problemeralle vet nøyaktigvet nøyaktig hvordannøyaktig hvordan dehvordan de skalde skal løseskal løse andresdet er synd menneskerer synd mennesker ikkesynd mennesker ikke kanmennesker ikke kan bytteikke kan bytte problemeralle vet nøyaktig hvordanvet nøyaktig hvordan denøyaktig hvordan de skalhvordan de skal løsede skal løse andresdet er synd mennesker ikkeer synd mennesker ikke kansynd mennesker ikke kan byttemennesker ikke kan bytte problemeralle vet nøyaktig hvordan devet nøyaktig hvordan de skalnøyaktig hvordan de skal løsehvordan de skal løse andres

Ingen vet bedre enn nordmenn hvordan andre land og folk skal løse sine problemer. -Kjell Arild Pollestad
ingen-vet-bedre-enn-nordmenn-hvordan-andre-land-og-folk-skal-løse-sine-problemer
Datamaskiner kan løse alle problemer, bortsett fra det arbeidsledighetsproblemet de skaper. -Ukjent
datamaskiner-kan-løse-alle-problemer-bortsett-fra-det-arbeidsledighetsproblemet-skaper
De som ikke vet hvordan de skal gråte av hele sitt hjerte, vet heller ikke hvordan de skal le. -Golda Meir
de-som-ikke-vet-hvordan-skal-gråte-av-hele-sitt-hjerte-vet-heller-ikke-hvordan-skal-le
Kreativitet er evnen til at løse problemer, som ikke kan beskrives før de er løst. -Kreativitet
kreativitet-er-evnen-til-at-løse-problemer-som-ikke-kan-beskrives-før-er-løst
Den eneste måten å løse oppgavene på, er å begynne. Vis hvordan du gjør det. Ikke snakk om hvordan du bør gjøre det. -Oppgave
den-eneste-måten-å-løse-oppgavene-på-er-å-begynne-vis-hvordan-du-gjør-det-ikke-snakk-om-hvordan-du-bør-gjøre-det