Det er en svak person som ikke kan snakke godt om andre.


det-er-svak-person-som-ikke-kan-snakke-godt-om-andre
hadithdetersvakpersonsomikkekansnakkegodtomandredet erer enen svaksvak personperson somsom ikkeikke kankan snakkesnakke godtgodt omdet er ener en svaken svak personsvak person somperson som ikkesom ikke kanikke kan snakkekan snakke godtsnakke godt omgodt om andredet er en svaker en svak personen svak person somsvak person som ikkeperson som ikke kansom ikke kan snakkeikke kan snakke godtkan snakke godt omsnakke godt om andredet er en svak personer en svak person somen svak person som ikkesvak person som ikke kanperson som ikke kan snakkesom ikke kan snakke godtikke kan snakke godt omkan snakke godt om andre

Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler. -Veltalenhet
prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler
En optimist er som regel en person som ikke er godt nok informert. -Ukjent
en-optimist-er-som-regel-person-som-ikke-er-godt-nok-informert
Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt uten å spise godt. -Virginia Woolf
man-kan-ikke-leve-godt-elske-godt-eller-sove-godt-uten-å-spise-godt
Vent ikke på lederen. Gjør det selv, person til person. -Mor Teresa
vent-ikke-på-lederen-gjør-det-selv-person-til-person
Det ville være klokere å snakke mindre om gud, som vi ikke kan forstå, og mer om hverandre, som vi kan forstå. -Kahlil Gibran
det-ville-være-klokere-å-snakke-mindre-om-gud-som-vi-ikke-kan-forstå-og-mer-om-hverandre-som-vi-kan-forstå