Det er svært viktig i livet at man passer på når ens stikkord kommer.


det-er-svært-viktig-i-livet-at-man-passer-på-når-ens-stikkord-kommer
livetdetersværtviktiglivetatmanpassernårensstikkordkommerdet erer sværtsvært viktigviktig ii livetlivet atat manman passerpasser påpå nårnår ensens stikkordstikkord kommerdet er sværter svært viktigsvært viktig iviktig i liveti livet atlivet at manat man passerman passer påpasser på nårpå når ensnår ens stikkordens stikkord kommerdet er svært viktiger svært viktig isvært viktig i livetviktig i livet ati livet at manlivet at man passerat man passer påman passer på nårpasser på når enspå når ens stikkordnår ens stikkord kommerdet er svært viktig ier svært viktig i livetsvært viktig i livet atviktig i livet at mani livet at man passerlivet at man passer påat man passer på nårman passer på når enspasser på når ens stikkordpå når ens stikkord kommer

Fantasi er en svært viktig del av det menneskelige. Dessverre er det mange som holder fantasien tilbake fordi de synes det er flaut. Det er synd, for det gjør livet deres fattigere. -Arne Næss
fantasi-er-svært-viktig-del-av-det-menneskelige-dessverre-er-det-mange-som-holder-fantasien-tilbake-fordi-synes-det-er-flaut-det-er-synd-for-det
Hunder kommer når man roper på dem. Katter noterer seg det man sier og kommer eventuelt tilbake til saken. -Katt
hunder-kommer-når-man-roper-på-dem-katter-noterer-seg-det-man-sier-og-kommer-eventuelt-tilbake-til-saken
Når man er ung, må man fremfor alt protestere. Hva man protesterer mot, er derimot ikke så viktig. -Protest
når-man-er-ung-må-man-fremfor-alt-protestere-hva-man-protesterer-mot-er-derimot-ikke-så-viktig
Et av de klareste symptomene på at et nervøst sammenbrudd er like om hjørnet, er troen på at ens arbeid er fryktelig viktig. -Bertrand Russell
et-av-klareste-symptomene-på-at-et-nervøst-sammenbrudd-er-like-om-hjørnet-er-troen-på-at-ens-arbeid-er-fryktelig-viktig
Det er bra å gi når man blir bedt, men det er bedre å gi ubedt, ut fra ens egen forståelse. -Kahlil Gibran
det-er-bra-å-gi-når-man-blir-bedt-men-det-er-bedre-å-gi-ubedt-ut-fra-ens-egen-forståelse
Historien rundt en kjærlighet er ikke viktig. Det som er viktig, er at man er i stand til å elske. Det er kanskje det eneste glimtet vi får av evigheten. -Helen Hayes
historien-rundt-kjærlighet-er-ikke-viktig-det-som-er-viktig-er-at-man-er-i-stand-til-å-elske-det-er-kanskje-det-eneste-glimtet-vi-får-av