Det er større forskjell innen det enkelte kjønn enn kjønnene imellom.


det-er-større-forskjell-innen-det-enkelte-kjønn-enn-kjønnene-imellom
kjønndeterstørreforskjellinnendetenkeltekjønnennkjønneneimellomdet erer størrestørre forskjellforskjell inneninnen detdet enkelteenkelte kjønnkjønn ennenn kjønnenekjønnene imellomdet er størreer større forskjellstørre forskjell innenforskjell innen detinnen det enkeltedet enkelte kjønnenkelte kjønn ennkjønn enn kjønneneenn kjønnene imellomdet er større forskjeller større forskjell innenstørre forskjell innen detforskjell innen det enkelteinnen det enkelte kjønndet enkelte kjønn ennenkelte kjønn enn kjønnenekjønn enn kjønnene imellomdet er større forskjell innener større forskjell innen detstørre forskjell innen det enkelteforskjell innen det enkelte kjønninnen det enkelte kjønn enndet enkelte kjønn enn kjønneneenkelte kjønn enn kjønnene imellom

Også frigjorte kvinner ønsker ofte at forskjellen mellom kjønnene var litt større.Live er større enn å tenke; og større enn det vi kallar konstenFinnes det noe bedre enn å lengte etter noe, når du vet at det er innen rekkevidde?Det er forskjell, stor, stor forskjell på spalteplass og ha noe å siDet er en større lykke å gi enn å få.Menneske er større enn alle ting i kring det. Det er gåta i verda, - lat det vera slik.