Det er en sånn babyfascisme i dette landet. Det er liksom en bragd å få barn.


det-er-sånn-babyfascisme-i-dette-landet-det-er-liksom-bragd-å-få-barn
marie simonsendetersånnbabyfascismedettelandetliksombragdbarndet erer enen sånnsånn babyfascismebabyfascisme ii dettedette landetdet erer liksomliksom enen bragdbragd åfå barndet er ener en sånnen sånn babyfascismesånn babyfascisme ibabyfascisme i dettei dette landetdet er liksomer liksom enliksom en bragden bragd åbragd å fåå få barndet er en sånner en sånn babyfascismeen sånn babyfascisme isånn babyfascisme i dettebabyfascisme i dette landetdet er liksom ener liksom en bragdliksom en bragd åen bragd å fåbragd å få barndet er en sånn babyfascismeer en sånn babyfascisme ien sånn babyfascisme i dettesånn babyfascisme i dette landetdet er liksom en bragder liksom en bragd åliksom en bragd å fåen bragd å få barn

Jeg liker meg best i byer. På landet synes man så godt, liksom. -Unni Lindell
jeg-liker-meg-best-i-byer-på-landet-synes-man-så-godt-liksom
La oss ikke innbille folk at det er vi på Stortinget som egentlig styrer dette landet. -Stortinget
la-oss-ikke-innbille-folk-at-det-er-vi-på-stortinget-som-egentlig-styrer-dette-landet
Jeg tror Vår Herre må ha hatt det moro når han skapte dette rare landet. -Norge og nordmenn
jeg-tror-vår-herre-må-hatt-det-moro-når-han-skapte-dette-rare-landet
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. -Bjørnstjerne Bjørnson
ja-vi-elsker-dette-landet-som-det-stiger-frem-furet-værbitt-over-vannet-med-tusen-hjem
Jeg har til hensikt å gjøre dette landet til et demokrati. De som er imot det, havner i fengsel. -Joao Baptista Figueiredo
jeg-har-til-hensikt-å-gjøre-dette-landet-til-et-demokrati-de-som-er-imot-det-havner-i-fengsel
I gode tider har solidariteten dårlige kår i dette landet. -Arne Strand
i-gode-tider-har-solidariteten-dårlige-kår-i-dette-landet