Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter.


det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter
ragnhild bakke waaledetergodtværenærdegdugirmegnoenoekjennetroleveundrelengteetterdet erer såså godtgodt åå værevære nærnær degdu girgir megmeg noenoe åå kjennekjenne pånoe åå trotro pånoe åå leveleve pånoe åå undreundre pånoe åå lengtelengte etterdet er såer så godtså godt ågodt å væreå være nærvære nær degdu gir meggir meg noenoe å kjenneå kjenne pånoe å troå tro pånoe å leveå leve pånoe å undreå undre pånoe å lengteå lengte etterdet er så godter så godt åså godt å væregodt å være nærå være nær degdu gir meg noenoe å kjenne pånoe å tro pånoe å leve pånoe å undre pånoe å lengte etterdet er så godt åer så godt å væreså godt å være nærgodt å være nær deg

Finnes det noe bedre enn å lengte etter noe, når du vet at det er innen rekkevidde? -Lengsel
finnes-det-noe-bedre-enn-å-lengte-etter-noe-når-du-vet-at-det-er-innen-rekkevidde
Frihet er ikke noe du kan kjøpe deg, det er noe du har inni deg, så du kan stå trygt og godt som menneske. -Margreth Olin Mykløen
frihet-er-ikke-noe-du-kan-kjøpe-deg-det-er-noe-du-har-inni-deg-så-du-kan-stå-trygt-og-godt-som-menneske
Det å ha det godt er ikke noe du får, men noe du må bestemme deg for. -Pål Trælvik
det-å-det-godt-er-ikke-noe-du-får-men-noe-du-må-bestemme-deg-for
Nest etter å bli gift, er det ikke noe en pike setter større pris på enn en kjærlighetssorg i ny og ne. Det gir henne noe å beskjeftige tankene med, og gjør henne interessant. -Kjærlighet - ulykkelig
nest-etter-å-bli-gift-er-det-ikke-noe-pike-setter-større-pris-på-enn-kjærlighetssorg-i-ny-og-ne-det-gir-henne-noe-å-beskjeftige-tankene-med-og
Å være kunstner er leve i en konstant gründer-tilværelse. Hver dag innehar muligheten til skape noe, men også til å ødelegge noe. -Kjell Nupen
Å-være-kunstner-er-leve-i-konstant-gründer-tilværelse-hver-dag-innehar-muligheten-til-skape-noe-men-også-til-å-ødelegge-noe
Det normale er ikke noe å strebe etter, det er noe å komme seg bort fra. -Normal
det-normale-er-ikke-noe-å-strebe-etter-det-er-noe-å-komme-seg-bort-fra