Det er riktig at jeg ble født i 1962. Rommet ved siden av var 1963.


det-er-riktig-at-jeg-ble-født-i-1962-rommet-ved-siden-av-var-1963
joan riversdeterriktigatjegblefødt1962rommetvedsidenavvar1963det erer riktigriktig atat jegjeg bleble fødtfødt irommet vedved sidensiden avav varvar 1963det er riktiger riktig atriktig at jegat jeg blejeg ble fødtble født ifødt i 1962rommet ved sidenved siden avsiden av varav var 1963det er riktig ater riktig at jegriktig at jeg bleat jeg ble fødtjeg ble født ible født i 1962rommet ved siden avved siden av varsiden av var 1963det er riktig at jeger riktig at jeg bleriktig at jeg ble fødtat jeg ble født ijeg ble født i 1962rommet ved siden av varved siden av var 1963

Takk Gud for teen! Hva skulle verden gjort uten te? Hvordan kunne den eksistere uten? Jeg er glad jeg ikke ble født før teen ble oppdaget. -Te
takk-gud-for-teen-hva-skulle-verden-gjort-uten-te-hvordan-kunne-den-eksistere-uten-jeg-er-glad-jeg-ikke-ble-født-før-teen-ble-oppdaget
Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
Jeg ble født gammel og blir yngre for hver dag. For tiden er jeg seksti. -Max Beerbohm
jeg-ble-født-gammel-og-blir-yngre-for-hver-dag-for-tiden-er-jeg-seksti
Jeg hadde flaks med timing og tilfeldigheter, og nå er jeg genierklært. Det er bare halvannet år siden jeg ble idioterklært. Det er tynne linjer mellom konge og klovn. -Øyvind Sauvik
jeg-hadde-flaks-med-timing-og-tilfeldigheter-og-nå-er-jeg-genierklært-det-er-bare-halvannet-år-siden-jeg-ble-idioterklært-det-er-tynne-linjer
Jeg ble kanskje født i ei rønne, men jeg bestemte meg for å reise med vinden og stjernene. -Pågangsmot
jeg-ble-kanskje-født-i-ei-rønne-men-jeg-bestemte-meg-for-å-reise-med-vinden-og-stjernene