Det er på tide nå, med halve makten. Det eneste prinsipielle standpunktet som tilkjenner kvinner dømmekraft og integritet.


det-er-på-tide-nå-med-halve-makten-det-eneste-prinsipielle-standpunktet-som-tilkjenner-kvinner-dømmekraft-og-integritet
karin yrvindetertidemedhalvemaktenenesteprinsipiellestandpunktetsomtilkjennerkvinnerdømmekraftogintegritetdet erer påpå tidetide nåmed halvehalve maktendet enesteeneste prinsipielleprinsipielle standpunktetstandpunktet somsom tilkjennertilkjenner kvinnerkvinner dømmekraftdømmekraft ogog integritetdet er påer på tidepå tide nåmed halve maktendet eneste prinsipielleeneste prinsipielle standpunktetprinsipielle standpunktet somstandpunktet som tilkjennersom tilkjenner kvinnertilkjenner kvinner dømmekraftkvinner dømmekraft ogdømmekraft og integritetdet er på tideer på tide nådet eneste prinsipielle standpunkteteneste prinsipielle standpunktet somprinsipielle standpunktet som tilkjennerstandpunktet som tilkjenner kvinnersom tilkjenner kvinner dømmekrafttilkjenner kvinner dømmekraft ogkvinner dømmekraft og integritetdet er på tide nådet eneste prinsipielle standpunktet someneste prinsipielle standpunktet som tilkjennerprinsipielle standpunktet som tilkjenner kvinnerstandpunktet som tilkjenner kvinner dømmekraftsom tilkjenner kvinner dømmekraft ogtilkjenner kvinner dømmekraft og integritet

Grunnlaget for all integritet og karakter er den tro vi har på vår egen integritet. -Roy L. Smith
grunnlaget-for-all-integritet-og-karakter-er-den-tro-vi-har-på-vår-egen-integritet
Det er først når vi ser kvinner med penger, kvinner med makt, at vi vil slutte å se på kvinner som trøbbel. -Ingunn Yssen
det-er-først-når-vi-kvinner-med-penger-kvinner-med-makt-at-vi-vil-slutte-å-se-på-kvinner-som-trøbbel
Kjærligheten er livets høyeste bud - ja den eneste livsform som tåler å komme til makten -Heljar Mjøen
kjærligheten-er-livets-høyeste-bud-ja-den-eneste-livsform-som-tåler-å-komme-til-makten
Ringe er makten i det bly som ble til kuler, mot makten i det bly som ble til skrift. -Ord
ringe-er-makten-i-det-bly-som-ble-til-kuler-mot-makten-i-det-bly-som-ble-til-skrift
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man