Det er også helt riktig i følge logikkens lover, selv om det er galt.


det-er-også-helt-riktig-i-følge-logikkens-lover-selv-om-det-er-galt
august strindbergdeterogsåheltriktigfølgelogikkensloverselvomdetgaltdet erer ogsåogså helthelt riktigriktig ii følgefølge logikkenslogikkens loverselv omom detdet erer galtdet er ogsåer også heltogså helt riktighelt riktig iriktig i følgei følge logikkensfølge logikkens loverselv om detom det erdet er galtdet er også helter også helt riktigogså helt riktig ihelt riktig i følgeriktig i følge logikkensi følge logikkens loverselv om det erom det er galtdet er også helt riktiger også helt riktig iogså helt riktig i følgehelt riktig i følge logikkensriktig i følge logikkens loverselv om det er galt

Det går fortere å gjøre ting riktig enn å forklare hvorfor man gjorde det galt. -Henry Wadsworth Longfellow
det-går-fortere-å-gjøre-ting-riktig-enn-å-forklare-hvorfor-man-gjorde-det-galt
Jeg synes det er en fordel å ha en mening. Det er ikke sikkert det er helt riktig hele tiden, men stort sett går det jo bra. -Odd Reitan
jeg-synes-det-er-fordel-å-mening-det-er-ikke-sikkert-det-er-helt-riktig-hele-tiden-men-stort-sett-går-det-jo-bra
Virkeligheten er alltid et virvar, og det gjennomsnittlige liv pulserer efter helt andre lover enn fornuftens. -Virkelighet
virkeligheten-er-alltid-et-virvar-og-det-gjennomsnittlige-liv-pulserer-efter-helt-andre-lover-enn-fornuftens
I kirka er det jo bilder av nakne mennesker. Men det er galt å være naken i blader. Disse rare tabuene gjør jo at folk blir helt besatt av sex og nakenhet. -Nakenhet
i-kirka-er-det-jo-bilder-av-nakne-mennesker-men-det-er-galt-å-være-naken-i-blader-disse-rare-tabuene-gjør-jo-at-folk-blir-helt-besatt-av-sex-og
Mange har mislykkes i politikken bare fordi de kom frem til en riktig, men upopulær erkjennelse på et galt tidspunkt. -Politikk
mange-har-mislykkes-i-politikken-bare-fordi-kom-frem-til-riktig-men-upopulær-erkjennelse-på-et-galt-tidspunkt
Det er ikke noe galt i at mennesker eier rikdommer, men det blir galt når rikdommene eier menneskene. -Rikdom
det-er-ikke-noe-galt-i-at-mennesker-eier-rikdommer-men-det-blir-galt-når-rikdommene-eier-menneskene