Det er naturens ufullkommenhet som er opphavet til kunsten.


det-er-naturens-ufullkommenhet-som-er-opphavet-til-kunsten
kunstdeternaturensufullkommenhetsomopphavettilkunstendet erer naturensnaturens ufullkommenhetufullkommenhet somsom erer opphavetopphavet tiltil kunstendet er naturenser naturens ufullkommenhetnaturens ufullkommenhet somufullkommenhet som ersom er opphaveter opphavet tilopphavet til kunstendet er naturens ufullkommenheter naturens ufullkommenhet somnaturens ufullkommenhet som erufullkommenhet som er opphavetsom er opphavet tiler opphavet til kunstendet er naturens ufullkommenhet somer naturens ufullkommenhet som ernaturens ufullkommenhet som er opphavetufullkommenhet som er opphavet tilsom er opphavet til kunsten

En god gjerning som gir seg selv kjærlige navn, blir opphavet til en forbannelse. -Kahlil Gibran
en-god-gjerning-som-gir-seg-selv-kjærlige-navn-blir-opphavet-til-forbannelse
Gud er opphavet til god latter. -Latter
gud-er-opphavet-til-god-latter
Kunsten å være en god vert er å få gjestene til å føle seg som hjemme selv om du skulle ønske at de var det. -Ukjent
kunsten-å-være-god-vert-er-å-få-gjestene-til-å-føle-seg-som-hjemme-selv-om-du-skulle-ønske-at-var-det
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte