Det er mye rart man kan plages ved - hvis man vil.


det-er-mye-rart-man-kan-plages-ved-hvis-man-vil
rolv wesenlunddetermyerartmankanplagesvedhvisvildet erer myemye rartrart manman kankan plagesplages vedvedhvishvis manman vildet er myeer mye rartmye rart manrart man kanman kan plageskan plages vedplages vedhvis manhvis man vildet er mye rarter mye rart manmye rart man kanrart man kan plagesman kan plages vedkan plages vedhvis man vildet er mye rart maner mye rart man kanmye rart man kan plagesrart man kan plages vedman kan plages ved

Har man livlig fantasi, behøver man ikke så mye å se på. Man kan se lite og likevel få mye ut av det -Fantasi
har-man-livlig-fantasi-behøver-man-ikke-så-mye-å-se-på-man-kan-se-lite-og-likevel-få-mye-ut-av-det
Man kan det man vil, om man ikke vil mer enn man kan. -Begrensning
man-kan-det-man-vil-om-man-ikke-vil-mer-enn-man-kan
Man kan få til hva man vil, så lenge man vil det nok. -Anette Sivertstøl
man-kan-få-til-hva-man-vil-så-lenge-man-vil-det-nok
Når man ikke kan det man vil, får man ville det man kan. -Terents
når-man-ikke-kan-det-man-vil-får-man-ville-det-man-kan
Når man er tjue, har man løst verdensgåten, ved tretti begynner man å tenke over den og ved førti finner man ut at den er uløselig. -August Strindberg
når-man-er-tjue-har-man-løst-verdensgåten-ved-tretti-begynner-man-å-tenke-over-den-og-ved-førti-finner-man-ut-at-den-er-uløselig
Det er rart å tenke på hvor mange sorger og bekymringer man skal ha før man får noen glede av sine barn. -Barn
det-er-rart-å-tenke-på-hvor-mange-sorger-og-bekymringer-man-skal-før-man-får-noen-glede-av-sine-barn