... det er mye lettere å sovne med nostalgien verkende i hjertet, enn med sulten verkende i magen.


det-er-mye-lettere-å-sovne-med-nostalgien-verkende-i-hjertet-enn-med-sulten-verkende-i-magen
cecilia samartindetermyeletteresovnemednostalgienverkendehjertetennsultenmagendetdet erer myemye letterelettere åå sovnesovne medmed nostalgiennostalgien verkendeverkende ii hjertetenn medmed sultensulten verkendeverkende ii magendet erdet er myeer mye letteremye lettere ålettere å sovneå sovne medsovne med nostalgienmed nostalgien verkendenostalgien verkende iverkende i hjertetenn med sultenmed sulten verkendesulten verkende iverkende i magendet er myedet er mye lettereer mye lettere åmye lettere å sovnelettere å sovne medå sovne med nostalgiensovne med nostalgien verkendemed nostalgien verkende inostalgien verkende i hjertetenn med sulten verkendemed sulten verkende isulten verkende i magendet er mye letteredet er mye lettere åer mye lettere å sovnemye lettere å sovne medlettere å sovne med nostalgienå sovne med nostalgien verkendesovne med nostalgien verkende imed nostalgien verkende i hjertetenn med sulten verkende imed sulten verkende i magen

Det er mye lettere å tilgi en fiende etter at du har tatt igjen med ham. -Olin Miller
det-er-mye-lettere-å-tilgi-fiende-etter-at-du-har-tatt-igjen-med-ham
Det er så mye lettere å be for en stakkar enn å besøke ham. -C. S. Lewis
det-er-så-mye-lettere-å-be-for-stakkar-enn-å-besøke-ham
Det er lettere å skrive ti bind med filosofi enn å benytte én grunnsetning i praksis. -Leo Tolstoj
det-er-lettere-å-skrive-ti-bind-med-filosofi-enn-å-benytte-én-grunnsetning-i-praksis
Det er lettere å dø for den kvinne man elsker, enn å leve sammen med henne. -Kvinner
det-er-lettere-å-dø-for-den-kvinne-man-elsker-enn-å-leve-sammen-med-henne
Det er mye lettere å se til høyre og venstre enn å se inn i seg selv. -Selvinnsikt
det-er-mye-lettere-å-se-til-høyre-og-venstre-enn-å-se-inn-i-seg-selv
Ingen har lettere for å begå feil enn den som alltid handler med omtanke. -Luc de Clapiers Vauvenargues
ingen-har-lettere-for-å-begå-feil-enn-den-som-alltid-handler-med-omtanke