Det er med velstand som med sjøvann - jo mer vi drikker, jo tørstere blir vi.


det-er-med-velstand-som-med-sjøvann-jo-mer-vi-drikker-jo-tørstere-blir-vi
velstanddetermedvelstandsomsjøvannjomervidrikkertørstereblirvidet erer medmed velstandsom medmed sjøvannsjøvannjojo mermer vivi drikkerjo tørsteretørstere blirblir videt er meder med velstandmed velstand somvelstand som medsom med sjøvannmed sjøvannjo merjo mer vimer vi drikkerjo tørstere blirtørstere blir videt er med velstander med velstand sommed velstand som medvelstand som med sjøvannsom med sjøvannjo mer vijo mer vi drikkerjo tørstere blir videt er med velstand somer med velstand som medmed velstand som med sjøvannvelstand som med sjøvannjo mer vi drikker

Tre ting følger den døde til graven: familie, velstand og gjerning. Familie og velstand snur, men gjerningen blir med i graven. -Hadith
tre-ting-følger-den-dø-til-graven-familie-velstand-og-gjerning-familie-og-velstand-snur-men-gjerningen-blir-med-i-graven
Det er med følelser som med instrumenter: De blir mer melankolske jo dypere de går. -Per Roald
det-er-med-følelser-som-med-instrumenter-de-blir-mer-melankolske-jo-dypere-går
Men dette med tid blir mer og mer viktig for meg – tiden som ressursen som ikke er fornybar. -Tid
men-dette-med-tid-blir-mer-og-mer-viktig-for-meg-tiden-som-ressursen-som-ikke-er-fornybar
Svikt ikke en gammel venn, en ny kan ikke sammenlignes med ham. En ny venn er som ny vin; det er den gamle vinen du drikker med glede. -Venn
svikt-ikke-gammel-venn-ny-kan-ikke-sammenlignes-med-ham-en-ny-venn-er-som-ny-vin-det-er-den-gamle-vinen-du-drikker-med-glede
Jeg drømmer også om den dagen da en modig politiker står opp og sier med klar stemme at det er nok velstand nå. -Kåre Valebrokk
jeg-drømmer-også-om-den-dagen-da-modig-politiker-står-opp-og-sier-med-klar-stemme-at-det-er-nok-velstand-nå
Det er med ord som med solstråler: jo mer de konsentreres, jo dypere brenner de. -Ord
det-er-med-ord-som-med-solstråler-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-brenner