Det er med kjærligheten som med meslinger. Jo eldre pasienten er, desto farligere blir tilfellet.


det-er-med-kjærligheten-som-med-meslinger-jo-eldre-pasienten-er-desto-farligere-blir-tilfellet
george gordon byrondetermedkjærlighetensommeslingerjoeldrepasientenerdestofarligereblirtilfelletdet erer medmed kjærlighetenkjærligheten somsom medmed meslingerjo eldreeldre pasientenpasienten erdesto farligerefarligere blirblir tilfelletdet er meder med kjærlighetenmed kjærligheten somkjærligheten som medsom med meslingerjo eldre pasienteneldre pasienten erdesto farligere blirfarligere blir tilfelletdet er med kjærlighetener med kjærligheten sommed kjærligheten som medkjærligheten som med meslingerjo eldre pasienten erdesto farligere blir tilfelletdet er med kjærligheten somer med kjærligheten som medmed kjærligheten som med meslinger

Det er med kjærligheten som med meslinger, vi må alle gjennom det. -Kjærlighet
det-er-med-kjærligheten-som-med-meslinger-vi-må-alle-gjennom-det
Jo eldre man blir, desto lettere forveksler man for høyt blodtrykk med lidenskap. -Friedrich Hollaender
jo-eldre-man-blir-desto-lettere-forveksler-man-for-høyt-blodtrykk-med-lidenskap
Jo eldre man blir, desto mer ligner fødselsdagskaken et fakkeltog. -Katharine Hepburn
jo-eldre-man-blir-desto-mer-ligner-fødselsdagskaken-et-fakkeltog
Verden blir eldre, og med alderen stadig mer ondskapsfull. -Torquato Tasso
verden-blir-eldre-og-med-alderen-stadig-mer-ondskapsfull
Vi blir annerledes med årene som går. Kjærligheten blir også annerledes. -Gunnar Heiberg
vi-blir-annerledes-med-årene-som-går-kjærligheten-blir-også-annerledes