Det er med følelser som med instrumenter: De blir mer melankolske jo dypere de går.


det-er-med-følelser-som-med-instrumenter-de-blir-mer-melankolske-jo-dypere-går
per roalddetermedfølelsersominstrumenterblirmermelankolskejodyperegårdet erer medmed følelserfølelser somsom medmed instrumenterde blirblir mermer melankolskemelankolske jojo dyperedypere dede gårdet er meder med følelsermed følelser somfølelser som medsom med instrumenterde blir merblir mer melankolskemer melankolske jomelankolske jo dyperejo dypere dedypere de gårdet er med følelserer med følelser sommed følelser som medfølelser som med instrumenterde blir mer melankolskeblir mer melankolske jomer melankolske jo dyperemelankolske jo dypere dejo dypere de gårdet er med følelser somer med følelser som medmed følelser som med instrumenterde blir mer melankolske joblir mer melankolske jo dyperemer melankolske jo dypere demelankolske jo dypere de går

Det er med ord som med solstråler: jo mer de konsentreres, jo dypere brenner de. -Ord
det-er-med-ord-som-med-solstråler-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-brenner
Hvis du skal være spydig, må du være kort. For det er med ordene som med solstrålene; jo mer de konsentreres, jo dypere bunner de. -Ukjent
hvis-du-skal-være-spydig-må-du-være-kort-for-det-er-med-ordene-som-med-solstrålene-jo-mer-konsentreres-jo-dypere-bunner
Det er med velstand som med sjøvann - jo mer vi drikker, jo tørstere blir vi. -Velstand
det-er-med-velstand-som-med-sjøvann-jo-mer-vi-drikker-jo-tørstere-blir-vi
Det er vanskelig for en kvinne å uttrykke sine følelser med et språk som hovedsakelig er formet av menn for at de skal kunne uttrykke deres følelser. -Kvinner og menn
det-er-vanskelig-for-kvinne-å-uttrykke-sine-følelser-med-et-språk-som-hovedsakelig-er-formet-av-menn-for-at-skal-kunne-uttrykke-deres-følelser
Lady Di går med mer klær på én dag enn Gandhi gikk med i hele sitt liv. -Joan Rivers
lady-di-går-med-mer-klær-på-én-dag-enn-gandhi-gikk-med-i-hele-sitt-liv
Men dette med tid blir mer og mer viktig for meg – tiden som ressursen som ikke er fornybar. -Tid
men-dette-med-tid-blir-mer-og-mer-viktig-for-meg-tiden-som-ressursen-som-ikke-er-fornybar