Det er med ektemenn som med peisbål - de slukner hvis man ikke steller med dem.


det-er-med-ektemenn-som-med-peisbål-slukner-hvis-man-ikke-steller-med-dem
zsa zsa gabordetermedektemennsompeisbålsluknerhvismanikkestellerdemdet erer medmed ektemennektemenn somsom medmed peisbålpeisbålde sluknerslukner hvishvis manman ikkeikke stellersteller medmed demdet er meder med ektemennmed ektemenn somektemenn som medsom med peisbålmed peisbålde sluknerde slukner hvisslukner hvis manhvis man ikkeman ikke stellerikke steller medsteller med demdet er med ektemenner med ektemenn sommed ektemenn som medektemenn som med peisbålsom med peisbålde slukner hvisde slukner hvis manslukner hvis man ikkehvis man ikke stellerman ikke steller medikke steller med demdet er med ektemenn somer med ektemenn som medmed ektemenn som med peisbålektemenn som med peisbålde slukner hvis mande slukner hvis man ikkeslukner hvis man ikke stellerhvis man ikke steller medman ikke steller med dem

Det er med krigens djevelskap som med kjønnets gleder - man er ren til man har opplevd dem. -Krig
det-er-med-krigens-djevelskap-som-med-kjønnets-gleder-man-er-ren-til-man-har-opplevd-dem
Ektemenn som frivillig deltar i sine koners slankekurer, går virkelig gjennom tykt og tynt med dem. -Slanking og kalorier
ektemenn-som-frivillig-deltar-i-sine-koners-slankekurer-går-virkelig-gjennom-tykt-og-tynt-med-dem
Hvis hunder kunne snakke, ville vi antakelig ha de samme vanskeligheter med dem som med mennesker. -Hund
hvis-hunder-kunne-snakke-ville-vi-antakelig-samme-vanskeligheter-med-dem-som-med-mennesker
Man behøver ikke nødvendigvis å ta avskjed med en politisk motstander med et spark når man kan gjøre det med et håndtrykk. -Politikk
man-behøver-ikke-nødvendigvis-å-ta-avskjed-med-politisk-motstander-med-et-spark-når-man-kan-gjøre-det-med-et-håndtrykk
I ungdommen søker man nye ideer - i bøker og i samtale med venner. I alderdommen har man nok med å samle sine tanker - restene av dem. -Arnulf Øverland
i-ungdommen-søker-man-nye-ideer-i-bøker-og-i-samtale-med-venner-i-alderdommen-har-man-nok-med-å-samle-sine-tanker-restene-av-dem