Det er jeg som bestemmer hvem som skal spille. Det som interesserer meg er de gule trøyene, ikke hvem som er inni dem.


det-er-jeg-som-bestemmer-hvem-som-skal-spille-det-som-interesserer-meg-er-gule-trøyene-ikke-hvem-som-er-inni-dem
fotballdeterjegsombestemmerhvemskalspilleinteresserermegguletrøyeneikkeinnidemdet erer jegjeg somsom bestemmerbestemmer hvemhvem somsom skalskal spilledet somsom interessererinteresserer megmeg erer dede gulegule trøyeneikke hvemhvem somsom erer inniinni demdet er jeger jeg somjeg som bestemmersom bestemmer hvembestemmer hvem somhvem som skalsom skal spilledet som interesserersom interesserer meginteresserer meg ermeg er deer de gulede gule trøyeneikke hvem somhvem som ersom er innier inni demdet er jeg somer jeg som bestemmerjeg som bestemmer hvemsom bestemmer hvem sombestemmer hvem som skalhvem som skal spilledet som interesserer megsom interesserer meg erinteresserer meg er demeg er de guleer de gule trøyeneikke hvem som erhvem som er innisom er inni demdet er jeg som bestemmerer jeg som bestemmer hvemjeg som bestemmer hvem somsom bestemmer hvem som skalbestemmer hvem som skal spilledet som interesserer meg ersom interesserer meg er deinteresserer meg er de gulemeg er de gule trøyeneikke hvem som er innihvem som er inni dem

Det er jeg som bestemmer hvem jeg er. -Være seg selv
det-er-jeg-som-bestemmer-hvem-jeg-er
Du er kysten som de en gang seiler fra. Si meg hvem er stor og hvem er liten da? Når fremtidshavet ligger som et speil, så blås din medvind inn i deres seil. -Louis Jacoby
du-er-kysten-som-gang-seiler-fra-si-meg-hvem-er-stor-og-hvem-er-liten-da-når-fremtidshavet-ligger-som-et-speil-så-blås-din-medvind-inn-i-deres
Å spørre «Hvem skal være sjef?» er som å spørre «Hvem skal synge tenor i kvartetten?» Det bør selvfølgelig den som kan synge tenor. -Ledelse
Å-spørre-hvem-skal-være-sjef-er-som-å-spørre-hvem-skal-synge-tenor-i-kvartetten-det-bør-selvfølgelig-den-som-kan-synge-tenor
Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli gjennomskuet. -Knut Hamsun
det-er-vanskelig-å-forstå-seg-rett-på-mennesker-hvem-som-er-gal-og-hvem-som-er-klok-gud-hjelpe-oss-alle-for-å-bli-gjennomskuet
Hvem kommer til meg når andre går bort, hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? -Venn
hvem-kommer-til-meg-når-andre-går-bort-hvem-blir-igjen-hvem-våger-se-bak-alt-jeg-har-gjort-og-likevel-kalle-seg-venn
Riktignok har jeg møtt veggen et par ganger, men hvem har ikke det? Det er slikt som hører menneskelivet til. Vi er ikke her for å spille bingo og spise bløtkake hele tiden. -Medgang og motgang
riktignok-har-jeg-møtt-veggen-et-par-ganger-men-hvem-har-ikke-det-det-er-slikt-som-hører-menneskelivet-til-vi-er-ikke-her-for-å-spille-bingo-og