Det er ingenting som er så godt å se som når glade idrettsfolk er ... glade!


det-er-ingenting-som-er-så-godt-å-se-som-når-glade-idrettsfolk-er-glade
sportdeteringentingsomgodtsenårgladeidrettsfolkgladedet erer ingentingingenting somsom erer såså godtgodt åå sese somsom nårnår gladeglade idrettsfolkidrettsfolk erergladedet er ingentinger ingenting somingenting som ersom er såer så godtså godt ågodt å seå se somse som nårsom når gladenår glade idrettsfolkglade idrettsfolk eridrettsfolk erer gladedet er ingenting somer ingenting som eringenting som er såsom er så godter så godt åså godt å segodt å se somå se som nårse som når gladesom når glade idrettsfolknår glade idrettsfolk erglade idrettsfolk eridrettsfolk er gladedet er ingenting som erer ingenting som er såingenting som er så godtsom er så godt åer så godt å seså godt å se somgodt å se som nårå se som når gladese som når glade idrettsfolksom når glade idrettsfolk ernår glade idrettsfolk erglade idrettsfolk er glade

De fleste av oss vil gjerne prøve å gjøre andre mennesker glade hvis de kan være glade på måter vi liker. -Seg selv og andre
de-fleste-av-oss-vil-gjerne-prøve-å-gjøre-andre-mennesker-glade-hvis-kan-være-glade-på-måter-vi-liker
Glade, glade jul, som kan vinne oss tilbake til vrangforestillingen om vår barndoms dager, minne den gamle på hans ungdoms gleder, og bringe den reisende tilbake til sin egen peisvarme og sitt rolige hjem! -Jul
glade-glade-jul-som-kan-vinne-oss-tilbake-til-vrangforestillingen-om-vår-barndoms-dager-minne-den-gamle-på-hans-ungdoms-gleder-og-bringe-den
Jeg vil ha regjeringsmedlemmer som har levd Herrens glade dager og som vrinsker av lykke, også når de ikke er på fotballkamp. -Politiker
jeg-vil-regjeringsmedlemmer-som-har-levd-herrens-glade-dager-og-som-vrinsker-av-lykke-også-når-ikke-er-på-fotballkamp
Gode og glade skal menneskene være, som min gamle lærer Nicholas Udall sa når han slo oss, og etterpå lo han når vi gråt. -Eric Linklater
gode-og-glade-skal-menneskene-være-som-min-gamle-lærer-nicholas-udall-sa-når-han-slo-oss-og-etterpå-han-når-vi-gråt
Eg høyrer som naturens store og friske glade hjarteslag. -Aasmund Olavsson Vinje
eg-høyrer-som-naturens-store-og-friske-glade-hjarteslag