Det er ingenting man hører bedre enn det som blir sagt bak ens rygg.


det-er-ingenting-man-hører-bedre-enn-det-som-blir-sagt-bak-ens-rygg
lars saabye christensendeteringentingmanhørerbedreenndetsomblirsagtbakensryggdet erer ingentingingenting manman hørerhører bedrebedre ennenn detdet somsom blirblir sagtsagt bakbak ensens ryggdet er ingentinger ingenting maningenting man hørerman hører bedrehører bedre ennbedre enn detenn det somdet som blirsom blir sagtblir sagt baksagt bak ensbak ens ryggdet er ingenting maner ingenting man høreringenting man hører bedreman hører bedre ennhører bedre enn detbedre enn det somenn det som blirdet som blir sagtsom blir sagt bakblir sagt bak enssagt bak ens ryggdet er ingenting man hørerer ingenting man hører bedreingenting man hører bedre ennman hører bedre enn dethører bedre enn det sombedre enn det som blirenn det som blir sagtdet som blir sagt baksom blir sagt bak ensblir sagt bak ens rygg

Alderen har to fordeler: Man har ikke vondt i tennene lenger, og man hører ikke lenger alt det dumme som blir sagt rundt en. -Ukjent
alderen-har-to-fordeler-man-har-ikke-vondt-i-tennene-lenger-og-man-hører-ikke-lenger-alt-det-dumme-som-blir-sagt-rundt
Det er bra å gi når man blir bedt, men det er bedre å gi ubedt, ut fra ens egen forståelse. -Kahlil Gibran
det-er-bra-å-gi-når-man-blir-bedt-men-det-er-bedre-å-gi-ubedt-ut-fra-ens-egen-forståelse
En forelsket kvinne hører også det man slett ikke har sagt. -Forelskelse
en-forelsket-kvinne-hører-også-det-man-slett-ikke-har-sagt
Det er håp for den som hører til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund enn en død løve. -Leve
det-er-håp-for-den-som-hører-til-blant-alle-levende-det-er-bedre-å-være-levende-hund-enn-død-løve