Det er ingen tvil om at det er skadelig i lengden å bli slått bevisstløs.


det-er-ingen-tvil-om-at-det-er-skadelig-i-lengden-å-bli-slått-bevisstløs
ole klemetsendeteringentvilomatdetskadeliglengdenblislåttbevisstløsdet erer ingeningen tviltvil omom atat detdet erer skadeligskadelig ii lengdenlengden åå blibli slåttslått bevisstløsdet er ingener ingen tvilingen tvil omtvil om atom at detat det erdet er skadeliger skadelig iskadelig i lengdeni lengden ålengden å bliå bli slåttbli slått bevisstløsdet er ingen tviler ingen tvil omingen tvil om attvil om at detom at det erat det er skadeligdet er skadelig ier skadelig i lengdenskadelig i lengden åi lengden å blilengden å bli slåttå bli slått bevisstløsdet er ingen tvil omer ingen tvil om atingen tvil om at dettvil om at det erom at det er skadeligat det er skadelig idet er skadelig i lengdener skadelig i lengden åskadelig i lengden å blii lengden å bli slåttlengden å bli slått bevisstløs

Det er ingen tvil i min sjel, ikke en eneste tvil i min sjel, om at vi kommer til å mislykkes. -Dumt sagt
det-er-ingen-tvil-i-min-sjel-ikke-eneste-tvil-i-min-sjel-om-at-vi-kommer-til-å-mislykkes
En presse kan være god eller dårlig, men det er ingen tvil om at en presse uten frihet aldri kan bli annet enn dårlig. -Ytringsfrihet
en-presse-kan-være-god-eller-dårlig-men-det-er-ingen-tvil-om-at-presse-uten-frihet-aldri-kan-bli-annet-enn-dårlig
Ventar du på at andre skal ta trekka for deg i livet, er det lett å bli slått sjakk matt. -Gitte Witt
ventar-du-på-at-andre-skal-ta-trekka-for-deg-i-livet-er-det-lett-å-bli-slått-sjakk-matt
Radioen vil aldri kunne erstatte avisene helt. I lengden vil det bli altfor dyrt å drepe fluer med radioapparatet. -Fredrik Stabel
radioen-vil-aldri-kunne-erstatte-avisene-helt-i-lengden-vil-det-bli-altfor-dyrt-å-drepe-fluer-med-radioapparatet
I politikk kan man bli slått knockout og likevel seire. -Politikk
i-politikk-kan-man-bli-slått-knockout-og-likevel-seire
Det er bedre å tie stille og bli mistenkt for å være en idiot, enn å åpne munnen og utelate enhver tvil. -Abraham Lincoln
det-er-bedre-å-tie-stille-og-bli-mistenkt-for-å-være-idiot-enn-å-åpne-munnen-og-utelate-enhver-tvil