Det er ingen grunn til å tro mer på det overnaturlige enn naturen selv gir grunn til.


det-er-ingen-grunn-til-å-tro-mer-på-det-overnaturlige-enn-naturen-selv-gir-grunn-til
per roalddeteringengrunntiltromerdetovernaturligeennnaturenselvgirtildet erer ingeningen grunngrunn tiltil åå trotro mermer påpå detdet overnaturligeovernaturlige ennenn naturennaturen selvselv girgir grunngrunn tildet er ingener ingen grunningen grunn tilgrunn til åtil å troå tro mertro mer påmer på detpå det overnaturligedet overnaturlige ennovernaturlige enn naturenenn naturen selvnaturen selv girselv gir grunngir grunn tildet er ingen grunner ingen grunn tilingen grunn til ågrunn til å trotil å tro merå tro mer påtro mer på detmer på det overnaturligepå det overnaturlige enndet overnaturlige enn naturenovernaturlige enn naturen selvenn naturen selv girnaturen selv gir grunnselv gir grunn tildet er ingen grunn tiler ingen grunn til åingen grunn til å trogrunn til å tro mertil å tro mer påå tro mer på dettro mer på det overnaturligemer på det overnaturlige ennpå det overnaturlige enn naturendet overnaturlige enn naturen selvovernaturlige enn naturen selv girenn naturen selv gir grunnnaturen selv gir grunn til

For er det grunn til å si noe godt til mennesker, så er det ingen grunn til å la være. -Halldis Moren Vesaas
for-er-det-grunn-til-å-noe-godt-til-mennesker-så-er-det-ingen-grunn-til-å-være
Vi har ingen grunn til å tro at vi er Skaperens siste ord. -Menneske
vi-har-ingen-grunn-til-å-tro-at-vi-er-skaperens-siste-ord
Trengs det egentlig noen grunn til å dø? Har det aldri falt deg inn at en heller burde ha en ærlig grunn til å leve? -Selvmord
trengs-det-egentlig-noen-grunn-til-å-dø-har-det-aldri-falt-deg-inn-at-heller-burde-ærlig-grunn-til-å-leve
Når en mann gir sin kone blomster uten grunn, er der en grunn. -Molly McGee
når-mann-gir-kone-blomster-uten-grunn-er-der-grunn
Det fins ingen god grunn til å tro at det fins en gud. -Gud
det-fins-ingen-god-grunn-til-å-tro-at-det-fins-gud
Det var overhodet ingen grunn til å gjøre noe husarbeid. Etter de første fire årene ble det ikke mer skittent. -Husarbeid
det-var-overhodet-ingen-grunn-til-å-gjøre-noe-husarbeid-etter-første-fire-årene-ble-det-ikke-mer-skittent