Det er ikke rart at så mange får dårlig selvtillit. I 18-årsalderen er vi blitt rost gjennomsnittlig 25 000 ganger. Samtidig har vi fått negative bemerkninger 225 000 ganger!


det-er-ikke-rart-at-så-mange-får-dårlig-selvtillit-i-18-årsalderen-er-vi-blitt-rost-gjennomsnittlig-25-000-ganger-samtidig-har-vi-fått-negative
selvtillitdeterikkerartatmangefårdårligselvtillit18årsalderenviblittrostgjennomsnittlig25000gangersamtidigharfåttnegativebemerkninger225gangerdet erer ikkeikke rartrart atat såså mangemange fårfår dårligdårlig selvtilliter vivi blittblitt rostrost gjennomsnittliggjennomsnittlig 25000 gangersamtidig harhar vivi fåttfått negativenegative bemerkningerbemerkninger 225000 gangerdet er ikkeer ikke rartikke rart atrart at såat så mangeså mange fårmange får dårligfår dårlig selvtilliter vi blittvi blitt rostblitt rost gjennomsnittligrost gjennomsnittlig 25gjennomsnittlig 25 00025 000 gangersamtidig har vihar vi fåttvi fått negativefått negative bemerkningernegative bemerkninger 225bemerkninger 225 000225 000 ganger

Når det er et faktum at vi har ca. 3 000 000 hår på hodet skjønner jeg ikke vitsen ved å være et hår bedre enn andre - det er jo så likevel ingen som legger merke til det. -Fredrik Stabel
når-det-er-et-faktum-at-vi-har-ca-3-000-000-hår-på-hodet-skjønner-jeg-ikke-vitsen-ved-å-være-et-hår-bedre-enn-andre-det-er-jo-så-likevel
Å avvise ros er et ønske om å bli rost to ganger. -Ros
Å-avvise-ros-er-et-ønske-om-å-bli-rost-to-ganger
Kjærligheten måles ikke etter hvor mange ganger vi rører hverandre, men hvor mange ganger vi når hverandre. -Samuel Johnson
kjærligheten-måles-ikke-etter-hvor-mange-ganger-vi-rører-hverandre-men-hvor-mange-ganger-vi-når-hverandre
Noen ganger har du lyst til å henge deg - andre ganger føler du for en fest. Det blir nok tauet i kveld. -Åge Hareide
noen-ganger-har-du-lyst-til-å-henge-deg-andre-ganger-føler-du-for-fest-det-blir-nok-tauet-i-kveld
En mann som har 10 000 dollar igjen når han dør, er en fiasko. -Penger og økonomi
en-mann-som-har-10-000-dollar-igjen-når-han-dør-er-fiasko
Jeg har ikke mislyktes. Jeg har bare funnet 10 000 måter som ikke fungerer. -Feil
jeg-har-ikke-mislyktes-jeg-har-bare-funnet-10-000-måter-som-ikke-fungerer