Det er ikke røyken fra ilden som gjør huset varmt, men ekteparet som blir enige om tingene.


det-er-ikke-røyken-fra-ilden-som-gjør-huset-varmt-men-ekteparet-som-blir-enige-om-tingene
ekteskapdeterikkerøykenfraildensomgjørhusetvarmtmenekteparetblirenigeomtingenedet erer ikkeikke røykenrøyken frafra ildenilden somsom gjørgjør husethuset varmtmen ekteparetekteparet somsom blirblir enigeenige omom tingenedet er ikkeer ikke røykenikke røyken frarøyken fra ildenfra ilden somilden som gjørsom gjør husetgjør huset varmtmen ekteparet somekteparet som blirsom blir enigeblir enige omenige om tingenedet er ikke røykener ikke røyken fraikke røyken fra ildenrøyken fra ilden somfra ilden som gjørilden som gjør husetsom gjør huset varmtmen ekteparet som blirekteparet som blir enigesom blir enige omblir enige om tingenedet er ikke røyken fraer ikke røyken fra ildenikke røyken fra ilden somrøyken fra ilden som gjørfra ilden som gjør husetilden som gjør huset varmtmen ekteparet som blir enigeekteparet som blir enige omsom blir enige om tingene

Gjør alt som kan gjøres for at ungdommene ikke skal begynne å røyke. Men ta ikke røyken fra de gamle. -Røyking
gjør-alt-som-kan-gjøres-for-at-ungdommene-ikke-skal-begynne-å-røyke-men-ta-ikke-røyken-fra-gamle
Vennskap er unødvendig, som filosofi, som kunst ... Det har ingen overlevelsesverdi, men det er en av de tingene som gjør det verdt å overleve. -Vennskap
vennskap-er-ødvendig-som-filosofi-som-kunst-det-har-ingen-overlevelsesverdi-men-det-er-av-tingene-som-gjør-det-verdt-å-overleve
For tingene er ikke gode eller onde i seg selv; de blir hva vår tanke gjør dem til. -William Shakespeare
for-tingene-er-ikke-gode-eller-onde-i-seg-selv-blir-hva-vår-tanke-gjør-dem-til
Om alle er enige, blir det ikke noen utvikling. -Fedon A. Lindberg
om-alle-er-enige-blir-det-ikke-noen-utvikling
Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det angst og mén. -Fugler
når-gjøken-galer-fra-bar-kvist-blir-ingen-trist-men-galer-den-fra-løvrik-gren-blir-det-angst-og-mén