Det er ikke ondskapen som ødelegger verden, men middelmådigheten. Neros forbrytelse var ikke at han spilte mens Roma brant, men at han spilte dårlig.


det-er-ikke-ondskapen-som-ødelegger-verden-men-middelmådigheten-neros-forbrytelse-var-ikke-at-han-spilte-mens-roma-brant-men-at-han-spilte-dårlig
ned roremdeterikkeondskapensomødeleggerverdenmenmiddelmådighetennerosforbrytelsevarathanspiltemensromabrantdårligdet erer ikkeikke ondskapenondskapen somsom ødeleggerødelegger verdenmen middelmådighetenneros forbrytelseforbrytelse varvar ikkeikke atat hanhan spiltespilte mensmens romaroma brantmen atat hanhan spiltespilte dårligdet er ikkeer ikke ondskapenikke ondskapen somondskapen som ødeleggersom ødelegger verdenneros forbrytelse varforbrytelse var ikkevar ikke atikke at hanat han spiltehan spilte mensspilte mens romamens roma brantmen at hanat han spiltehan spilte dårligdet er ikke ondskapener ikke ondskapen somikke ondskapen som ødeleggerondskapen som ødelegger verdenneros forbrytelse var ikkeforbrytelse var ikke atvar ikke at hanikke at han spilteat han spilte menshan spilte mens romaspilte mens roma brantmen at han spilteat han spilte dårligdet er ikke ondskapen somer ikke ondskapen som ødeleggerikke ondskapen som ødelegger verdenneros forbrytelse var ikke atforbrytelse var ikke at hanvar ikke at han spilteikke at han spilte mensat han spilte mens romahan spilte mens roma brantmen at han spilte dårlig

Veteranen Trine Haltvik spilte kun forsvar for trønderne, men den tidligere villkatten i norsk kvinnehåndball var omtrent like bevegelig som en hofteoperert labrador. -Sport
veteranen-trine-haltvik-spilte-kun-forsvar-for-trønderne-men-den-tidligere-villkatten-i-norsk-kvinnehåndball-var-omtrent-like-bevegelig-som
Bare to mennesker møttes, var det én som spilte den dominerende rollen. -Isaac Bashevis Singer
bare-to-mennesker-møttes-var-det-én-som-spilte-den-dominerende-rollen
Han trengte ikke noe minnesmerke. Han var forstenet allerede mens han levde. -Monument
han-trengte-ikke-noe-minnesmerke-han-var-forstenet-allerede-mens-han-levde
Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right. -Fotball
han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right