Det er ikke noe galt i at mennesker eier rikdommer, men det blir galt når rikdommene eier menneskene.


det-er-ikke-noe-galt-i-at-mennesker-eier-rikdommer-men-det-blir-galt-når-rikdommene-eier-menneskene
rikdomdeterikkenoegaltatmenneskereierrikdommermendetblirnårrikdommenemenneskenedet erer ikkeikke noenoe galtgalt ii atat menneskermennesker eiereier rikdommermen detdet blirblir galtgalt nårnår rikdommenerikdommene eiereier menneskenedet er ikkeer ikke noeikke noe galtnoe galt igalt i ati at menneskerat mennesker eiermennesker eier rikdommermen det blirdet blir galtblir galt nårgalt når rikdommenenår rikdommene eierrikdommene eier menneskenedet er ikke noeer ikke noe galtikke noe galt inoe galt i atgalt i at menneskeri at mennesker eierat mennesker eier rikdommermen det blir galtdet blir galt nårblir galt når rikdommenegalt når rikdommene eiernår rikdommene eier menneskenedet er ikke noe galter ikke noe galt iikke noe galt i atnoe galt i at menneskergalt i at mennesker eieri at mennesker eier rikdommermen det blir galt nårdet blir galt når rikdommeneblir galt når rikdommene eiergalt når rikdommene eier menneskene

I kirka er det jo bilder av nakne mennesker. Men det er galt å være naken i blader. Disse rare tabuene gjør jo at folk blir helt besatt av sex og nakenhet. -Nakenhet
i-kirka-er-det-jo-bilder-av-nakne-mennesker-men-det-er-galt-å-være-naken-i-blader-disse-rare-tabuene-gjør-jo-at-folk-blir-helt-besatt-av-sex-og
Det er ingen som eier oss. Vi eier ikke engang oss selv. -Graham Greene
det-er-ingen-som-eier-oss-vi-eier-ikke-engang-oss-selv
Det alle eier, eier ingen. -Eie
det-alle-eier-eier-ingen
Vi er de unge. Vi eier tiden; men tiden eier også oss. -Henrik Ibsen
vi-er-unge-vi-eier-tiden-men-tiden-eier-også-oss
Eiendomsgleden fordobler et menneskes styrke. Det er sikkert at vi dyrker den jorden vi selv eier langt bedre enn den en annen eier. -Voltaire
eiendomsgleden-fordobler-et-menneskes-styrke-det-er-sikkert-at-vi-dyrker-den-jorden-vi-selv-eier-langt-bedre-enn-den-annen-eier
Å tie når du kan si noe klokt, er like galt som å si noe uklokt. -Tie
Å-tie-når-du-kan-noe-klokt-er-like-galt-som-å-noe-uklokt