Det er ikke naturlig for mennesket å ha evig fremgang. Også mennesket trenger flo og ebbe.


det-er-ikke-naturlig-for-mennesket-å-evig-fremgang-også-mennesket-trenger-flo-og-ebbe
blaise pascaldeterikkenaturligformennesketevigfremgangogsåtrengerfloogebbedet erer ikkeikke naturlignaturlig formennesket åha evigevig fremgangogså mennesketmennesket trengertrenger floflo ogog ebbedet er ikkeer ikke naturligikke naturlig fornaturlig for mennesketfor mennesket åmennesket å haå ha evigha evig fremgangogså mennesket trengermennesket trenger flotrenger flo ogflo og ebbedet er ikke naturliger ikke naturlig forikke naturlig for mennesketnaturlig for mennesket åfor mennesket å hamennesket å ha evigå ha evig fremgangogså mennesket trenger flomennesket trenger flo ogtrenger flo og ebbedet er ikke naturlig forer ikke naturlig for mennesketikke naturlig for mennesket ånaturlig for mennesket å hafor mennesket å ha evigmennesket å ha evig fremgangogså mennesket trenger flo ogmennesket trenger flo og ebbe

Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Mist ikke troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skittent. -Menneskeheten
mist-ikke-troen-på-mennesket-mennesket-er-som-et-hav-selv-om-noen-få-dråper-er-skitne-blir-ikke-havet-skittent
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
Den merkeligste bruk mennesket har gjort av fornuften, er vel den å anse det for et mesterstykke ikke å bruke den, og altså skjære av vingene som mennesket er født med. -Georg Christoph Lichtenberg
den-merkeligste-bruk-mennesket-har-gjort-av-fornuften-er-vel-den-å-anse-det-for-et-mesterstykke-ikke-å-bruke-den-og-altså-skjære-av-vingene-som
Jeg følger aldri klokka. Timene er til for mennesket, ikke mennesket for timene. -Tid
jeg-følger-aldri-klokka-timene-er-til-for-mennesket-ikke-mennesket-for-timene
Mennesket er skapande, det er det einaste ved mennesket som er ulikt dyra. -Herbjørg Wassmo
mennesket-er-skapande-det-er-det-einaste-ved-mennesket-som-er-ulikt-dyra