Det er ikke min skyld at jeg har fått Nobelprisen i økonomi.


det-er-ikke-min-skyld-at-jeg-har-fått-nobelprisen-i-økonomi
trygve magnus haavelmodeterikkeminskyldatjegharfåttnobelprisenøkonomidet erer ikkeikke minmin skyldskyld atat jegjeg harhar fåttfått nobelprisennobelprisen ii økonomidet er ikkeer ikke minikke min skyldmin skyld atskyld at jegat jeg harjeg har fåtthar fått nobelprisenfått nobelprisen inobelprisen i økonomidet er ikke miner ikke min skyldikke min skyld atmin skyld at jegskyld at jeg harat jeg har fåttjeg har fått nobelprisenhar fått nobelprisen ifått nobelprisen i økonomidet er ikke min skylder ikke min skyld atikke min skyld at jegmin skyld at jeg harskyld at jeg har fåttat jeg har fått nobelprisenjeg har fått nobelprisen ihar fått nobelprisen i økonomi

Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager. -Henrik Ibsen
ledende-menn-kan-jeg-ikke-utstå-for-min-død-jeg-har-fått-nok-av-den-slags-folk-i-mine-dager
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
For min del reiser jeg ikke for å komme noe sted, men for å reise. Jeg reiser for reisens egen skyld. -Robert Louis Stevenson
for-min-del-reiser-jeg-ikke-for-å-komme-noe-sted-men-for-å-reise-jeg-reiser-for-reisens-egen-skyld
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått