Det er ikke eden som får oss til å tro på mannen, men mannen som får oss til å tro på eden.


det-er-ikke-eden-som-får-oss-til-å-tro-på-mannen-men-mannen-som-får-oss-til-å-tro-på-eden
banningdeterikkeedensomfårosstiltromannenmenmannenedendet erer ikkeikke edeneden somsom fårfår ossoss tiltil åå trotro påpå mannenmen mannenmannen somsom fårfår ossoss tiltil åå trotro påpå edendet er ikkeer ikke edenikke eden someden som fårsom får ossfår oss tiloss til åtil å troå tro påtro på mannenmen mannen sommannen som fårsom får ossfår oss tiloss til åtil å troå tro påtro på edendet er ikke edener ikke eden somikke eden som fåreden som får osssom får oss tilfår oss til åoss til å trotil å tro påå tro på mannenmen mannen som fårmannen som får osssom får oss tilfår oss til åoss til å trotil å tro påå tro på edendet er ikke eden somer ikke eden som fårikke eden som får osseden som får oss tilsom får oss til åfår oss til å trooss til å tro påtil å tro på mannenmen mannen som får ossmannen som får oss tilsom får oss til åfår oss til å trooss til å tro påtil å tro på eden

Alle lidenskaper får oss til å begå feiltrinn, men kjærligheten får oss til å gjøre de latterligste. -François de La Rochefoucauld
alle-lidenskaper-får-oss-til-å-begå-feiltrinn-men-kjærligheten-får-oss-til-å-gjøre-latterligste
Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan. -Kunne
det-mange-av-oss-mest-av-alt-trenger-er-noen-som-får-oss-til-å-gjøre-det-vi-kan
Naturen er alltid skremmende, og selv når den er blitt så tam som i Bois de Boulogne, får den oss byfolk til å føle oss beklemt. -Natur
naturen-er-alltid-skremmende-og-selv-når-den-er-blitt-så-tam-som-i-bois-boulogne-får-den-oss-byfolk-til-å-føle-oss-beklemt
Tanken på døden bedrar oss, fordi den får oss til å glemme å leve. -Luc de Clapiers Vauvenargues
tanken-på-døden-bedrar-oss-fordi-den-får-oss-til-å-glemme-å-leve
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg