Det er ikke det hinder du ikke kan overkomme, den utfordring du ikke kan møte, den frykt du ikke kan overvinne, uansett hvor umulig det noen ganger kan se ut.


det-er-ikke-det-hinder-du-ikke-kan-overkomme-den-utfordring-du-ikke-kan-møte-den-frykt-du-ikke-kan-overvinne-uansett-hvor-umulig-det-noen-ganger-kan
utfordringdeterikkedethinderdukanoverkommedenutfordringmøtefryktovervinneuansetthvorumulignoengangerseutdet erer ikkeikke detdet hinderhinder dudu ikkeikke kankan overkommeden utfordringutfordring dudu ikkeikke kankan møteden fryktfrykt dudu ikkeikke kankan overvinneuansett hvorumulig detdet noennoen gangerganger kankan sese utdet er ikkeer ikke detikke det hinderdet hinder duhinder du ikkedu ikke kanikke kan overkommeden utfordring duutfordring du ikkedu ikke kanikke kan møteden frykt dufrykt du ikkedu ikke kanikke kan overvinneuansett hvor umulighvor umulig detumulig det noendet noen gangernoen ganger kanganger kan sekan se ut

Men kjærligheten kan ikke helbrede alt, kan den vel. Noen ganger ser jeg kjærligheten bare som en slags salve, som folk legger på sitt sårede jeg. Sann helbredelse må komme innefra. -Kjærlighet
men-kjærligheten-kan-ikke-helbrede-alt-kan-den-vel-noen-ganger-jeg-kjærligheten-bare-som-slags-salve-som-folk-legger-på-sitt-sårede-jeg-sann
Uansett hvor smertefulle ting kan være: De behøver ikke å ende i katastrofe. -Finn Schjøll
uansett-hvor-smertefulle-ting-kan-være-de-behøver-ikke-å-ende-i-katastrofe
Den som ikke kan det ene, kan noe annet. -Kunne
den-som-ikke-kan-det-ene-kan-noe-annet
Det er to typer mennesker som ikke kommer særlig langt - de som ikke kan gjøre det de får beskjed om, og de som ikke kan gjøre noen annet. -Cyrus Curtis
det-er-to-typer-mennesker-som-ikke-kommer-særlig-langt-som-ikke-kan-gjøre-det-får-beskjed-om-og-som-ikke-kan-gjøre-noen-annet
Man kan ikke bedømme Wagners opera Lohengrin etter å ha hørt den bare én gang, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å høre den to ganger. -Gioacchino Rossini
man-kan-ikke-bedømme-wagners-opera-lohengrin-etter-å-hørt-den-bare-én-gang-og-jeg-har-i-hvert-fall-ikke-tenkt-å-høre-den-to-ganger