Det er ikke bra å prøve å holde liv i gamle vennskap. Det er smertefullt for begge. Faktum er at en vokser fra hverandre, og det eneste en kan gjøre, er å innse det.


det-er-ikke-bra-å-prøve-å-holde-liv-i-gamle-vennskap-det-er-smertefullt-for-begge-faktum-er-at-vokser-fra-hverandre-og-det-eneste-kan-gjøre-er
vennskapdeterikkebraprøveholdelivgamlevennskapsmertefulltforbeggefaktumatvokserfrahverandreogdetenestekangjøreinnsedetdet erer ikkeikke brabra åå prøveprøve åå holdeholde livliv ii gamlegamle vennskapdet erer smertefulltsmertefullt forfaktum erer atat enen vokservokser frafra hverandreog detdet enesteeneste enen kankan gjøreer åå innseinnse detdet er ikkeer ikke braikke bra åbra å prøveå prøve åprøve å holdeå holde livholde liv iliv i gamlei gamle vennskapdet er smertefullter smertefullt forsmertefullt for beggefaktum er ater at enat en vokseren vokser fravokser fra hverandreog det enestedet eneste eneneste en kanen kan gjøreer å innseå innse det

Hvis det er smertefullt for deg å kritisere dine venner, kan du trygt gjøre det. Men hvis du har den minste glede av det, er det på tide å holde munn. -Alice Duer Miller
hvis-det-er-smertefullt-for-deg-å-kritisere-dine-venner-kan-du-trygt-gjøre-det-men-hvis-du-har-den-minste-glede-av-det-er-det-på-tide-å-holde
Ikke tenk! Tanken er kreativitetens fiende. Den er selvopptatt, og selvopptatthet er ikke bra. Du kan ikke prøve å gjøre ting, du må ganske enkelt gjøre dem. -Kreativitet
ikke-tenk-tanken-er-kreativitetens-fiende-den-er-selvopptatt-og-selvopptatthet-er-ikke-bra-du-kan-ikke-prøve-å-gjøre-ting-du-må-ganske-enkelt
Hvis du ikke kan gjøre det bra, så gjør det i hvert fall sånn at det ser bra ut. -Resultat
hvis-du-ikke-kan-gjøre-det-bra-så-gjør-det-i-hvert-fall-sånn-at-det-bra-ut
Jeg tenker aldri når jeg skriver. Ingen kan gjøre to ting samtidig og gjøre begge bra. -Skrive
jeg-tenker-aldri-når-jeg-skriver-ingen-kan-gjøre-to-ting-samtidig-og-gjøre-begge-bra
Hun sverget til det gamle ordtaket: Gå fra dem mens du ennå ser bra ut. -Anita Loos
hun-sverget-til-det-gamle-ordtaket-gå-fra-dem-mens-du-ennå-bra-ut
Ekteskapets eneste fortryllelse er at det gjør et liv i svik absolutt nødvendig for begge parter. -Oscar Wilde
ekteskapets-eneste-fortryllelse-er-at-det-gjør-et-liv-i-svik-absolutt-nødvendig-for-begge-parter