Det er grenser for hvor lykkelig man kan bli på en skala fra 1 - 10.


det-er-grenser-for-hvor-lykkelig-man-kan-bli-på-skala-fra-1-10
per larsendetergrenserforhvorlykkeligmankanbliskalafra110det erer grensergrenser forlykkelig manman kankan blibli påen skalaskala fra1det er grenserer grenser forgrenser for hvorfor hvor lykkelighvor lykkelig manlykkelig man kanman kan blikan bli påbli på enpå en skalaen skala fraskala fra 1det er grenser forer grenser for hvorgrenser for hvor lykkeligfor hvor lykkelig manhvor lykkelig man kanlykkelig man kan bliman kan bli påkan bli på enbli på en skalapå en skala fraen skala fra 1skala fra 1det er grenser for hvorer grenser for hvor lykkeliggrenser for hvor lykkelig manfor hvor lykkelig man kanhvor lykkelig man kan blilykkelig man kan bli påman kan bli på enkan bli på en skalabli på en skala frapå en skala fra 1en skala fra 1

Det samme fremskritt består i at man holder øye med det stedet hvor man kan bli stående. -Fremskritt
det-samme-fremskritt-består-i-at-man-holder-øye-med-det-stedet-hvor-man-kan-bli-stående
Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv. Man kan bli så god at man nesten blir slem. -Toleranse
man-kan-bli-så-tolerant-at-man-utsletter-seg-selv-man-kan-bli-så-god-at-man-nesten-blir-slem
Å leve lykkelig til sine dagers ende kan man bare gjøre fra dag til dag. -Lykke
Å-leve-lykkelig-til-sine-dagers-ende-kan-man-bare-gjøre-fra-dag-til-dag
Man kan overdrive i alle retninger, og er det noen områder som ikke har grenser for overdrivelsesmuligheter, så er det løgn og nasjonalfølelse. -Overdrivelse
man-kan-overdrive-i-alle-retninger-og-er-det-noen-områder-som-ikke-har-grenser-for-overdrivelsesmuligheter-så-er-det-løgn-og-nasjonalfølelse
Ingen kan si hvor kjærlighet kommer fra og hvor englene bor hen. -Ole Paus
ingen-kan-hvor-kjærlighet-kommer-fra-og-hvor-englene-bor-hen