Det er godt løgnen fins. Tenk om alt du hørte var sant!


det-er-godt-løgnen-fins-tenk-om-alt-du-hørte-var-sant
ukjentdetergodtløgnenfinstenkomaltduhørtevarsantdet erer godtgodt løgnenløgnen finstenk omom altalt dudu hørtehørte varvar santdet er godter godt løgnengodt løgnen finstenk om altom alt dualt du hørtedu hørte varhørte var santdet er godt løgnener godt løgnen finstenk om alt duom alt du hørtealt du hørte vardu hørte var santdet er godt løgnen finstenk om alt du hørteom alt du hørte varalt du hørte var sant

... alt ved denne damen var godt ment, men ingenting var godt nok. Ingenting holdt. -Hilde Hagerup
alt-ved-denne-damen-var-godt-ment-men-ingenting-var-godt-nok-ingenting-holdt
Hva vinner løgneren med løgnen? At menneskene ikke lenger tror at de kan tale sant. -Løgn
hva-vinner-løgneren-med-løgnen-at-menneskene-ikke-lenger-tror-at-kan-tale-sant
Det fins to måter å leve på. Den ene er som om ingenting var et mirakel. Den andre er som om alt var et mikakel. -Ukjent
det-fins-to-måter-å-leve-på-den-ene-er-som-om-ingenting-var-et-mirakel-den-andre-er-som-om-alt-var-et-mikakel
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
I dag er du Du, det er sannere enn sant. Det fins ikke en levende sjel som er Duere enn Du. -Være seg selv
i-dag-er-du-du-det-er-sannere-enn-sant-det-fins-ikke-levende-sjel-som-er-duere-enn-du