Det er en fordel med å bli gammel; når en sier at en har glemt saker og ting, så blir en også trodd.


det-er-fordel-med-å-bli-gammel-når-sier-at-har-glemt-saker-og-ting-så-blir-også-trodd
marit tusvikdeterfordelmedbligammelnårsieratharglemtsakerogtingblirogsåtrodddet erer enen fordelfordel medmed åå blibli gammelnår enen siersier atat enen harhar glemtglemt sakersaker ogog tingså blirblir enen ogsåogså trodddet er ener en fordelen fordel medfordel med åmed å bliå bli gammelnår en sieren sier atsier at enat en haren har glemthar glemt sakerglemt saker ogsaker og tingså blir enblir en ogsåen også trodddet er en fordeler en fordel meden fordel med åfordel med å blimed å bli gammelnår en sier aten sier at ensier at en harat en har glemten har glemt sakerhar glemt saker ogglemt saker og tingså blir en ogsåblir en også trodddet er en fordel meder en fordel med åen fordel med å blifordel med å bli gammelnår en sier at enen sier at en harsier at en har glemtat en har glemt sakeren har glemt saker oghar glemt saker og tingså blir en også trodd

Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til
Magi vil si kunsten å gjøre hva naturen ikke kan, altså en umulig ting. Derfor har man også trodd på den til alle tider. -Voltaire
magi-vil-kunsten-å-gjøre-hva-naturen-ikke-kan-altså-umulig-ting-derfor-har-man-også-trodd-på-den-til-alle-tider
Man blir syk av å brenne inne med ting, og siden jeg har tenkt å bli 106 år, så kan jeg ikke brenne inne med ting. Jeg må jo se hvordan det går. -Berit Ås
man-blir-syk-av-å-brenne-inne-med-ting-og-siden-jeg-har-tenkt-å-bli-106-år-så-kan-jeg-ikke-brenne-inne-med-ting-jeg-må-jo-se-hvordan-det-går
Martyrene har valget mellom å bli glemt, holdt for narr eller utnyttet. Forstått - det blir man aldri. -Martyr
martyrene-har-valget-mellom-å-bli-glemt-holdt-for-narr-eller-utnyttet-forstått-det-blir-man-aldri
Jeg tenkte: Selv å bli gammel må kunne bli noe muntert, når årene lagres som rikdom, og ikke blir skritt mot en grav. -Nordahl Grieg
jeg-tenkte-selv-å-bli-gammel-må-kunne-bli-noe-muntert-når-årene-lagres-som-rikdom-og-ikke-blir-skritt-mot-grav