Det er feigheten som holder liv i de fleste av oss.


det-er-feigheten-som-holder-liv-i-fleste-av-oss
feighetdeterfeighetensomholderlivflesteavossdet erer feighetenfeigheten somsom holderholder livliv ide flestefleste avav ossdet er feighetener feigheten somfeigheten som holdersom holder livholder liv iliv i dei de flestede fleste avfleste av ossdet er feigheten somer feigheten som holderfeigheten som holder livsom holder liv iholder liv i deliv i de flestei de fleste avde fleste av ossdet er feigheten som holderer feigheten som holder livfeigheten som holder liv isom holder liv i deholder liv i de flesteliv i de fleste avi de fleste av oss

Vi blir født som konger, men de fleste av oss dør i eksil som de fleste konger. -Oscar Wilde
vi-blir-født-som-konger-men-fleste-av-oss-dør-i-eksil-som-fleste-konger
Det er vår ytre lykke som gir oss de fleste fiender. -Lykke
det-er-vår-ytre-lykke-som-gir-oss-fleste-fiender
I de fleste menneskers liv finnes det et point of no return som man ikke er oppmerksom på i det kritiske øyeblikk. -Øyeblikk
i-fleste-menneskers-liv-finnes-det-et-point-of-no-return-som-man-ikke-er-oppmerksom-på-i-det-kritiske-øyeblikk
Det eneste som holder oss utenfor relasjoner, er vår frykt for at vi ikke er verdt relasjonene. -Relasjoner
det-eneste-som-holder-oss-utenfor-relasjoner-er-vår-frykt-for-at-vi-ikke-er-verdt-relasjonene
Ved å avsløre våre hemmeligheter kan vi slippe unna det som holder oss nede. -Margreth Olin Mykløen
ved-å-avsløre-våre-hemmeligheter-kan-vi-slippe-unna-det-som-holder-oss-nede