Det er farlig når noen bruker sjarm i politikken. Det forhindrer de andre i å bruke forstand.


det-er-farlig-når-noen-bruker-sjarm-i-politikken-det-forhindrer-andre-i-å-bruke-forstand
politikkdeterfarlignårnoenbrukersjarmpolitikkenforhindrerandrebrukeforstanddet erer farligfarlig nårnår noennoen brukerbruker sjarmsjarm ii politikkendet forhindrerforhindrer deandre iå brukebruke forstanddet er farliger farlig nårfarlig når noennår noen brukernoen bruker sjarmbruker sjarm isjarm i politikkendet forhindrer deforhindrer de andrede andre iandre i åi å brukeå bruke forstanddet er farlig nårer farlig når noenfarlig når noen brukernår noen bruker sjarmnoen bruker sjarm ibruker sjarm i politikkendet forhindrer de andreforhindrer de andre ide andre i åandre i å brukei å bruke forstanddet er farlig når noener farlig når noen brukerfarlig når noen bruker sjarmnår noen bruker sjarm inoen bruker sjarm i politikkendet forhindrer de andre iforhindrer de andre i åde andre i å brukeandre i å bruke forstand

Alle bruker vi hverandre og kaller det kjærlighet, og når vi ikke kan bruke hverandre, kaller vi det hat. -Tennessee Williams
alle-bruker-vi-hverandre-og-kaller-det-kjærlighet-og-når-vi-ikke-kan-bruke-hverandre-kaller-vi-det-hat
I politikken behøver man ikke å være inhabil selv om man ikke har forstand på politikk. -Politikk
i-politikken-behøver-man-ikke-å-være-inhabil-selv-om-man-ikke-har-forstand-på-politikk
Hvis en voksen bruker vold mot et barn, vil barnet naturlig nok anta at det også har rett til å bruke vold mot en som er mindre eller svakere. -Dora Russell
hvis-voksen-bruker-vold-mot-et-barn-vil-barnet-naturlig-nok-anta-at-det-også-har-rett-til-å-bruke-vold-mot-som-er-mindre-eller-svakere
Du kan ikke bruke opp kreativitet. Jo mer du bruker, jo mer du har. -Kreativitet
du-kan-ikke-bruke-opp-kreativitet-jo-mer-du-bruker-jo-mer-du-har
Lykke er det billigste i verden når vi kjøper den til noen andre. -Lykke er
lykke-er-det-billigste-i-verden-når-vi-kjøper-den-til-noen-andre