Det er farlig for en valgbar politiker å si noe folk kan huske.


det-er-farlig-for-valgbar-politiker-å-noe-folk-kan-huske
eugene mccarthydeterfarligforvalgbarpolitikernoefolkkanhuskedet erer farligfarlig foren valgbarvalgbar politikerpolitiker åsi noenoe folkfolk kankan huskedet er farliger farlig forfarlig for enfor en valgbaren valgbar politikervalgbar politiker åpolitiker å siå si noesi noe folknoe folk kanfolk kan huskedet er farlig forer farlig for enfarlig for en valgbarfor en valgbar politikeren valgbar politiker åvalgbar politiker å sipolitiker å si noeå si noe folksi noe folk kannoe folk kan huskedet er farlig for ener farlig for en valgbarfarlig for en valgbar politikerfor en valgbar politiker åen valgbar politiker å sivalgbar politiker å si noepolitiker å si noe folkå si noe folk kansi noe folk kan huske

Det er verd å huske på at det er noe dypt barnslig i kunst. Den kan kalles en forsinket lek - dypt alvorlig som leken er det. -Kunst
det-er-verd-å-huske-på-at-det-er-noe-dypt-barnslig-i-kunst-den-kan-kalles-forsinket-lek-dypt-alvorlig-som-leken-er-det
Fjernsynet er en innretning som gjør at folk som ikke har noe å gjøre, kan betrakte folk som ikke kan gjøre noe. -Fjernsyn
fjernsynet-er-innretning-som-gjør-at-folk-som-ikke-har-noe-å-gjøre-kan-betrakte-folk-som-ikke-kan-gjøre-noe
Det er ikke farlig å vise vrangsiden din ... Gir du folk sannheten, slipper de å fantasere. -Være seg selv
det-er-ikke-farlig-å-vise-vrangsiden-din-gir-du-folk-sannheten-slipper-å-fantasere
Du kan ta folk for en masse; du kan ta dem for bedrag, for lureri, for alt mulig rart, men at jeg er homo, det kan du faktisk ikke ta meg for. Finn på noe bedre! -Finn Schjøll
du-kan-ta-folk-for-masse-du-kan-ta-dem-for-bedrag-for-lureri-for-alt-mulig-rart-men-at-jeg-er-homo-det-kan-du-faktisk-ikke-ta-meg-for-finn-på-noe
Alt dette snakket om streng partidisiplin er noe tøv. En politiker kan godt ha selvstendige meninger, bare han ikke prøver å gjennomføre dem. -Karl Kristian Steincke
alt-dette-snakket-om-streng-partidisiplin-er-noe-tøv-en-politiker-kan-godt-selvstendige-meninger-bare-han-ikke-prøver-å-gjennomføre-dem