Det er et pokkers arbeid å foreta seg noe.


det-er-et-pokkers-arbeid-å-foreta-seg-noe
danske ordtakdeteretpokkersarbeidforetasegnoedet erer etet pokkerspokkers arbeidarbeid åå foretaforeta segseg noedet er eter et pokkerset pokkers arbeidpokkers arbeid åarbeid å foretaå foreta segforeta seg noedet er et pokkerser et pokkers arbeidet pokkers arbeid åpokkers arbeid å foretaarbeid å foreta segå foreta seg noedet er et pokkers arbeider et pokkers arbeid ået pokkers arbeid å foretapokkers arbeid å foreta segarbeid å foreta seg noe

Arbeid føles bare som arbeid hvis du heller vil gjøre noe annet. -Ray Prince
arbeid-føles-bare-som-arbeid-hvis-du-heller-vil-gjøre-noe-annet
Jeg tenker på alle de idiotene som sitter og kysser hverandre, og jeg sier til meg selv at det er da andre ting å foreta seg her i livet. -Guy de Maupassant
jeg-tenker-på-alle-idiotene-som-sitter-og-kysser-hverandre-og-jeg-sier-til-meg-selv-at-det-er-da-andre-ting-å-foreta-seg-her-i-livet
Du er dømt til å foreta valg. Dette er livets største paradoks. -Valg
du-er-dømt-til-å-foreta-valg-dette-er-livets-største-paradoks
Ethvert arbeid utvider seg slik at det fyller den tiden som står til rådighet for å utføre det. -Cyril Northcote Parkinson
ethvert-arbeid-utvider-seg-slik-at-det-fyller-den-tiden-som-står-til-rådighet-for-å-utføre-det
Måtehold og arbeid er menneskets to sanne legemidler: Arbeidet skjerper dets appetitt, og måteholdet hindrer det i å forsluke seg. -Jean-Jacques Rousseau
måtehold-og-arbeid-er-menneskets-to-sanne-legemidler-arbeidet-skjerper-dets-appetitt-og-måteholdet-hindrer-det-i-å-forsluke-seg
Å kjede seg ved sitt arbeid er å arbeide dårlig. -Gerhard Gran
Å-kjede-seg-ved-sitt-arbeid-er-å-arbeide-dårlig