Det er et faktum at man sjelden blir midtpunktet i et selskap før man har forlatt det.


det-er-et-faktum-at-man-sjelden-blir-midtpunktet-i-et-selskap-før-man-har-forlatt-det
samuel butlerdeteretfaktumatmansjeldenblirmidtpunktetselskapførharforlattdetdet erer etet faktumfaktum atat manman sjeldensjelden blirblir midtpunktetmidtpunktet ii etet selskapselskap førfør manman harhar forlattforlatt detdet er eter et faktumet faktum atfaktum at manat man sjeldenman sjelden blirsjelden blir midtpunktetblir midtpunktet imidtpunktet i eti et selskapet selskap førselskap før manfør man harman har forlatthar forlatt detdet er et faktumer et faktum atet faktum at manfaktum at man sjeldenat man sjelden blirman sjelden blir midtpunktetsjelden blir midtpunktet iblir midtpunktet i etmidtpunktet i et selskapi et selskap føret selskap før manselskap før man harfør man har forlattman har forlatt detdet er et faktum ater et faktum at manet faktum at man sjeldenfaktum at man sjelden blirat man sjelden blir midtpunktetman sjelden blir midtpunktet isjelden blir midtpunktet i etblir midtpunktet i et selskapmidtpunktet i et selskap føri et selskap før manet selskap før man harselskap før man har forlattfør man har forlatt det

Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
Kvinner tilgir sjelden at man er sjalu, og aldri at man ikke er det. -Paul-Jean Toulet
kvinner-tilgir-sjelden-at-man-er-sjalu-og-aldri-at-man-ikke-er-det
Det å tenke før man snakker er det samme som å tørke seg før man driter. -Ukjent
det-å-tenke-før-man-snakker-er-det-samme-som-å-tørke-seg-før-man-driter
Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal